Dříve

Reference

Reference

NázevStáhnoutFormátVelikost
Referenční projekty 2002-2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf1 000 KB
Referenční projekty Automotive 2002-2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Dopravní stavby referenceZobrazit /
Stáhnout
pdf129 KB

kanalizace Oldříš – Borová

potrubí Ultra Solid BLUE PIPE včetně originálních šachtových vložek

D1 odpočívka Pruhonice

Potrubí Ultra Cor SN 12 a SN 16, Ultra Helix DN 800, SN 16 přípojky Ultra Solid Blue Pipe

Velký Beranov – obchvat

Potrubí Ultra Helix SN 12 DN 1200 a potrubí Ultra Cor

odvodnění dálnice D1 úsek 16

Odvodnění dálnice D1 úsek 16 Potrubí Ultra Cor DN 300 – 600 a Ultra Helix DN 800

Kompletní seznam referenčních staveb v rámci ŘSD od roku 2001 do roku 2018

Dopravni stavby refernce

D11 Osičky – Hradec Králové

Odvodnění úseku dálnice D11 mezi Osičkami a Hradcem Králové  pomocí potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 200, 300, 400 – 2 km

D3 Slovensko, převedení řeky – Uporol DN 2000

Převedení toku řeky v rámci stavby dálnice D3 úsek Žlina – Strážov na Slovensku. potrubí Uporol DN 2000, SN 4,  132 m, podzim 2015

Kanalizace v Humpolci – lokalita U rybníčku

Stoka DN 1200 z potrubí Uporol, s kterou bylo nutné podejít teplovodní potrubí a zmenšit tak její výšku Zdůvodů snížení výšky potrubí bylo nutné rozdělit potrubí DN 1200  do dvou řadů DN 800 a následně se zase vrátit zpět na DN 1300. Atypické rozbočení bylo vyrobeno na míru z potrubí Uporol s hladkou stěnou se …

Rekonstrukce odvodnění dálnice D1 úsek 5 – exit 41-49

Rekonstrukce odvodnění dálnice D1 mezi 41-49 km Generální dodavatel: Eurovia Použité potrubí:  Ultra Rib 2 SN 12 a SN 16 Délka potrubí: 12 km  

Burstlining s potrubím Gerofit

Výměna vodovodu technologií Burstlining v Borohrádku (okr. Rychnov nad Kněžnou) Stavbu prováděla firma LB Tech Litomyšl společně s pracovníky Aquaservis Rychnov nad Kněžnou Oprava vodovodu DN 80 na ul. 5.května Borohrádek Oprava vodovodu DN 80 byla vyvolána jednak špatným provozním stavem, malou kapacitou a opravou komunikace v celé délce trasy opravovaného vodovodu. S ohledem na  velké množství …

Galerie ze boxů Mainrain – Bayreuth Německo

Galerie  z boxů Mainrain opatřena PE folií.  Před galerií je umístěn systém předčištění včetně sedimentační nádrže z potrubí Uporol.

Vodojem o kapacitě 56 m3 z potrubí Uporol DN 2000

Vodojem o kapacitě 56 m3 sestaven ze dvou nádrží o délce 9 m vytvořených z potrubí Uporol DN 2000. Potrubí Uporol je vyrobeno z PE 100 s atestem pro pitnou vodu. Vodojem je dodávan jako stavebnice vyrobená podle požadavku projektu. Kapacita, dimenze potrubí a vstupy jsou řešeny individuélně podle požadavků projektu. Součástí dodávky je kompletace …

Zatrubnění potoka ve Vimperku

Projekt zatrubnění potoka ve Vimperku je postaven z potrubí Uporol DN 1000, SN 8  včetně použití spádišťových šachet DN 1600 speciálně zesílených tak, aby odolávaly  velkému průtoku vody s vysokou rychlostí proudění. hlavní potrubí – Uporol DN 1000, SN 8 spádišťové šachty Uponal DN 1600 – zesílené deskovým materiálem obtok spádiště – Ultra Rib 2 …

Odvodnění dálnice D3 Tábor – Veselí n. lužnicí

Odvodnění dálnice 20 km úseku dálnice D3 mezi Táborem a veselím n. Lužnicí. Potrubí pro hlavní řad – Ultra Rib 2 SN 10 DN 300-500 mm Potrubí pro přípojky Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16, DN 200 v úsecích s malým krytím

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincor

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincoru. Na této stavbě jsou použity společně s osvědčeným systémem Ultra rib 2 SN 10 i trubky Ultra Rib 2 SN 16 z důvodu velmi malého krytí. Další příslušenství tvoří nové vstupní šachty Monocor 1000 a uliční vpusti Monoroad 400. Ucelením celého systému do jednoho materiálu je …

Testování potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 v malém krytí

Po 6 týdnech jsme dokončili test uložení potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 150 a DN 200 v extrémně malém krytí 15 cm. Tyto podmínky simulují uložení přípojek z uličních vpustí v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky, kdy hrozí jejich poškození a deformace od vnitrostaveništní dopravy. Pro standardně používané potrubí Ultra Rib 2 SN …

Potrubí pro odvodnění dálnice R1 Slovensko

Retenční nádrž DN 2000 o kapacitě 400 m3 a výtlačné potrubí DN 600 a DN 500 Název stavby: Potrubí pro odvodnění dálnice R1 Slovensko Investor: Grandvia construction a.s. Zhotovitel: Tucon, a.s. Termín realizace: 2010-2011 Délka: 50 km Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16, RC Protect SDR 26, DE 630 …

ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica

Účelom stavby je dobudovanie zriaďovacej stanice, ktorá bude slúžiť na hospodárnejšie vlakotvorné práce sústredené mimo mesto, čím sa odkloní nápor nákladnej dopravy zo ŽST Žilina a ŽST Vrútky. Súčasťou zriaďovacej stanice bude aj napojenie na vlečku závodu KIA MOTORS. Počas výstavby bola realizovaná prekládka betónového potrubia a vybudovanie obchvatového zberača, kde bolo použité potrubie Uporol …

Cestné priepusty z potrubia Uporol na diaľničnom úseku D1 Jablonov – Studenec

Cestné priepusty z potrubia Uporol na diaľničnom úseku D1 Jablonov – Studenec Názov stavby: Diaľnica D1 Jablonov – Studenec Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Generálny dodávateľ: Združenie Jablonov – Studenec, vedúci člen združenia – Doprastav, a. s. Termín realizácie: 11/2009 – 12/2009 Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 600 – 800 mm

I. MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom

Odvodňovací systém povrchových vôd prostredníctvom zatrubneného potoka – Uporol, DN1600. Preložka vodovodu Viničná Hora – Strážske Názov stavby: MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom Investor: SLOVAKIA STEEL MILLS a.s., Strážske, Slovensko Generálny dodávateľ: ČKD EXPORT, a.s. Zhotoviteľ: STRABAG – ZIPP Doba realizácie: 08/2008 – 11/2008 Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 1600 mm, HD-PE ProFuse (PE100/PP) …

II. MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom

Mini Oceliareň SSM a.s. v Strážskom – výrobný závod zameraný na výrobu ocele a oceľových výrobkov pre sektor stavebníctva a výrobu drôtov pre ďalšie spracovanie. Názov stavby: MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom Investor: SLOVAKIA STEEL MILLS a.s., Strážske, Slovensko Generálny dodávateľ: ČKD EXPORT, a.s. Zhotoviteľ: METROSTAV a.s. Doba realizácie: 02/2009 – 07/2009 Použité potrubie: …

Potrubí pro výměnu vzduchu haly Škoda Plzeň

Potrubí pro vzduchotechniku uloženou v zemi pro výměnu vzduchu haly Škoda Plzeň Investor: Škoda Plzeň Termín realizace: 2007 Délka: 120 m Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 1200

Přeložka kanalizace v Českých Budějovicích

Přeložka kanalizace DN 1800, DN 1600 v Českých Budějovicích vytvořená z potrubí Uporol s integrovaným elektrosvařovacím spojem. Investor: Baumax Generální dodavatel: Skanska a.s. Zhotovitel: Casta a.s. Generální projektant: E.I.S. a.s. délka: 200 m Termín realizace: 2008-2009 Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 2000

Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod

Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod z rychlostní komunikace R7 (MUK ? Bítozeves) vytvořená z potrubí Uporol DN 2000 ve dvou řadách o celkové délce 450 m. Investor: ŘSD Generální dodavatel: Strabag a.s. Zhotovitel: Ekostavby Louny a.s. Generální projektant: Sudop a.s. délka: 450 m Termín realizace: 2008-2009 Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 2000

Kanalizace v centru města Písek

Rekonstrukce kanalizačního sběrače a přípojek v historickém centru města Písek. Investor: město Písek Generální dodavatel: Casta s.r.o. Projektant: Hydroprojekt ČB Termín realizace: 2007 Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Rekonstrukce vodovodního řadu v Elektrárně v Tušimicích

Rekonstrukce vodovodního potrubí technologií relining s použitím potrubí Profuse PE 100 s ochranným pláštěm Investor: elektrárna Tušimice Generální dodavatel: Viamont a.s. délka: 1680 m Termín realizace: 7/2007 Použité potrubí: Profuse PE 100, De 630, SDR 17

Kanalizační sběrač z areálu automobilky Hyundai

Konečná část kanalizačního sběrače z automobilky Hyundai v Nošovicích z potrubí Uporol PE-HD/PP DN 1400 a DN 1800 s integrovaným elektrosvařovacím spojem Investor: Moravsko slezský kraj Generální dodavatel: LB 2000 s.r.o. Projektant: Koneko s.r.o. Termín realizace: 8-10/2007 Použité potrubí: Uporol DN 1400 a DN 1800

Tlaková kanalizace vedle pevnosti v Terezíně

Nová tlaková kanalizace DN 200, instalována bezvýkopovou technologií pluhování. Investor: město Terezín Generální dodavatel: Chládek Tintěra a.s. délka: cca 2 km Termín realizace: 6/2007 Použité potrubí: Profuse PE 100, De 225, SDR 17

Kanalizační výtlak mezi obcemi Solnice a Ještětice

Kanalizační výtlak DN 80, instalován bezvýkopovou technologií pluhování. Vzhledem k tomu, že půda byla velice kamenitá, bylo použito potrubí Wirsbo PE-Xa s nejlepší možnou odolností vůči bodové zátěži ze všech plastových potrubí. Investor: město Solnice Generální dodavatel: VCES a.s. délka: 2 km Termín realizace: 10/2006 Použité potrubí: Wirsbo PE-Xa, De 90, SDR 11

Propustky na silnici I/44 – Červenohorské sedlo

Propustky vytvořené z potrubí Uporol DN 800- 1200 mm pro odvodnění silnice I/44 na Červenohorském sedle na Jesenicku. Investor: ŘSD ČR Generální dodavatel: sdružení Strabag a.s., SSŽ a.s., Skanska a.s. Projektant: Viapont Brno Termín realizace: 2006 – 2008 Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Odvodnění výrobní haly SONY – Nitra

Odvodnění a retenční potrubí v areálu výrobního závodu SONY. Potrubí Uporol DN 800 bylo pokládáno v souběhu dvou a čtyřech potrubí. Investor: SONY Generální dodavatel: Takenaka GmbH Projektant odvodnění: Design engeneering, Žiár nad Hronom, VK Projekt Ružomberok Termín realizace: 2007 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 800 Uporol

Klatovy čisté město

Rekonstrukce a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě města Klatovy a jeho částí. nvestor: město Klatovy – projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti EU Generální dodavatel: sdružení SMP CZ a.s., Skanska a.s. Projektant: Hydroprojekt CZ a.s. Termín realizace: 2006-2008 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 600 – 1200 Uporol

KIA Slovakia Automobile

Odvodnění areálu automobilky KIA a dalších výrobních hal dodavatelů dílu pro výrobu automobilů. Automobilka se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, všechny spoje na potrubí jsou svařované. Investor: KIA Motors Generální dodavatel: Takenaka GmBH Projektant: Technoprojekt Ostrava a.s. Termín realizace: 11/2004 – 10/2005 Použité potrubí: DN 150-500 ? Ultra Rib 2, PP, SN 8 DN …

Kanalizační sběrač Žilina

Kanalizační sběrač DN 1200-1600 odvádějící vody z areálu automobilky KIA a přilehlých výrobních hal. Investor: město Žilina Generální dodavatel: Inženýrské stavby Košice a.s. Projektant: V+K Ružomberok Termín realizace: 8/2005 – 3/2006 Použité potrubí: DN 1200-1600 ? Uporol PE-HD/PP, SN 8 Celkový rozsah potrubí ? 2 km

Středová kanalizace na dálnici D11

Stavba 1104.1 C je ve své době nejrychleji probíhající stavbou dálnice v ČR. Rekordně krátká doba výstavby je rovněž ovlivněna díky použití plastového potrubí a plastových šachet. Stavba D 11 – 1104.1 C Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel: sdružení firem Strabag, Dálniční stavby Praha Projektant: VPÚ Deco Praha a.s. Termín realizace: 4/2005 …

Středová kanalizace na dálnici D 47

Středová kanalizace na dálnici D 47. Stavby: 4708.2, 4709.1 – 1.stavba, 4709.1 – 2.stavba. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno Termín realizace: 2005-2008 Použité potrubí: DN 300-600 ? Uporen, PP, SN 10 DN 800 ? Uporol, PP, SN 10 Celkový rozsah potrubí ? 28 km Použité šachty: betonové DN 1000 TDS: Ing. Tomáš …

Obchvat Olomouce R35

Středová kanalizace na rychlostní silnici R 35 – obchvat Olomouce. Stavba 08 Křelov – Slavonín. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel: Skanska, Strabag, DSP Projektant: HBH Brno a.s. Termín realizace: 2005-2006 Použité potrubí: DN 300-600 ? Uporen, PP, SN 10 DN 800 ? Uporol, PP, SN 10 Celkový rozsah potrubí ? 2 km …

ISPA projekt Jeseník

ISPA projekt ? kanalizace a vodovod v regionu Jesenicka. Investor: VaK Jeseník Generální dodavatel: sdružení Tchas, Ingstav Ostrava a VHS Plus a.s. Projektant: Hydroprojekt Praha a.s. Termín realizace: 2005-2006 Použité potrubí: Ultra Rib 2 -Celková délka ? 50 km Použité šachty: na přímých úsecích Uponal DN 400 na lomových bodech DN 600

Čistá řeka Bečva, skupina C

Projekt ISPA čistá Bečva. Investor: sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko Generální dodavatel: skupina C – Alpine CZ a.s. Projektant: Centroprojekt Zlín a.s. Termín realizace: 2005 – 2006 Použité potrubí: Dupplex PP, SN 8 De 250, De 315 mm Celková délka ? 29 km

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích zatrubněním ražené štoly potrubím Uporol DN 2000. Investor: Město Strakonice Generální dodavatel: Ingstav Ostrava Projektant: Hydroprojekt a.s. (pobočka České Budějovice) Termín realizace: 11/2004 – 6/2005 Použité potrubí: DN 2000 – Uporol PE-HD/PP, SN 4 Celková délka úseku 462 m Poznámky: Potrubí Uporol DN 2000 bylo osazeno do ražené štoly a mezikruží …