Dříve

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincor

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincoru. Na této stavbě jsou použity společně s osvědčeným systémem Ultra rib 2 SN 10 i trubky Ultra Rib 2 SN 16 z důvodu velmi malého krytí. Další příslušenství tvoří nové vstupní šachty Monocor 1000 a uliční vpusti Monoroad 400. Ucelením celého systému do jednoho materiálu je dosaženo maximální životnosti a provozní spolehlivosti.

Stavba: rychlostní komunikace I/37 Hrobice- Ohrazenice

Zhotovitel: M Silnice

Projektant: Sudop HK

Investor: ŘSD

Použité potrubí: Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16

Šachty: Plastové z PP Monocor 1000

Uliční vpusti: plastové z PP Monoroad 400

Fotogalerie