Dříve

Kanalizační sběrač z areálu automobilky Hyundai

Konečná část kanalizačního sběrače z automobilky Hyundai v Nošovicích z potrubí Uporol PE-HD/PP DN 1400 a DN 1800 s integrovaným elektrosvařovacím spojem

  • Investor: Moravsko slezský kraj
  • Generální dodavatel: LB 2000 s.r.o.
  • Projektant: Koneko s.r.o.
  • Termín realizace: 8-10/2007
  • Použité potrubí: Uporol DN 1400 a DN 1800

Fotogalerie