Dříve

Burstlining s potrubím Gerofit

Výměna vodovodu technologií Burstlining v Borohrádku (okr. Rychnov nad Kněžnou)

Stavbu prováděla firma LB Tech Litomyšl společně s pracovníky Aquaservis Rychnov nad Kněžnou

Oprava vodovodu DN 80 na ul. 5.května Borohrádek

Oprava vodovodu DN 80 byla vyvolána jednak špatným provozním stavem, malou kapacitou a opravou komunikace v celé délce trasy opravovaného vodovodu. S ohledem na  velké množství inženýrských sítí v souběhu a křížení se stávajícím vodovodem DN 80 byla pro opravu vodovodu zvolena metoda burstlining. Z důvodu nutného  zkapacitnění vodovodu DN 80 (šedá litina) bylo jako nové potrubí navrženo PEHD d160 SDR 17. Na celou výměnu vodovodu v délce 616 m byla stanovena doba tří týdnů. Dalším omezujícím časovým faktorem byla max. doba odstávky odběratelů. Z těchto důvodů bylo použito potrubí Gerofit – RC s ochrannou PP vrstvou, kde není nutné odstraňovat v místě sváru ochranou vrstvu a místo následně izolovat.  To vede k podstatnému zkrácení doby montáže potrubí. Z celkové délky trasy 616 m bylo vyměněno potrubí metodou burstlinig v délce 396 m. Protažení bylo rozděleno na 7 úseků s ohledem na to, aby v místě startovacích a zaváděcích šachet bylo možné provést výměnu armatur a přepojení přípojek. Celková doba zatažení bez přípravných prací byla 6 dní.

Fotogalerie