Dříve

Klatovy čisté město

Rekonstrukce a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě města Klatovy a jeho částí.

  • nvestor: město Klatovy – projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti EU
  • Generální dodavatel: sdružení SMP CZ a.s., Skanska a.s.
  • Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.
  • Termín realizace: 2006-2008
  • Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 600 – 1200 Uporol

Fotogalerie