Dříve

Zatrubnění potoka ve Vimperku

Projekt zatrubnění potoka ve Vimperku je postaven z potrubí Uporol DN 1000, SN 8  včetně použití spádišťových šachet DN 1600 speciálně zesílených tak, aby odolávaly  velkému průtoku vody s vysokou rychlostí proudění.

hlavní potrubí – Uporol DN 1000, SN 8

spádišťové šachty Uponal DN 1600 – zesílené deskovým materiálem

obtok spádiště – Ultra Rib 2 DN 500

Fotogalerie