Dříve

Tlaková kanalizace vedle pevnosti v Terezíně

Nová tlaková kanalizace DN 200, instalována bezvýkopovou technologií pluhování.

  • Investor: město Terezín
  • Generální dodavatel: Chládek Tintěra a.s.
  • délka: cca 2 km
  • Termín realizace: 6/2007
  • Použité potrubí: Profuse PE 100, De 225, SDR 17

Fotogalerie