Dříve

Propustky na silnici I/44 – Červenohorské sedlo

Propustky vytvořené z potrubí Uporol DN 800- 1200 mm pro odvodnění silnice I/44 na Červenohorském sedle na Jesenicku.

  • Investor: ŘSD ČR
  • Generální dodavatel: sdružení Strabag a.s., SSŽ a.s., Skanska a.s.
  • Projektant: Viapont Brno
  • Termín realizace: 2006 – 2008
  • Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Fotogalerie