Dříve

Reference

Reference

NázevStáhnoutFormátVelikost
Referenční projekty 2001-2021Zobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB
Referenční projekty Automotive 2002-2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Dopravní stavby referenceZobrazit /
Stáhnout
pdf129 KB

Vodojem Dolní Cerekev

Rozšíření vodojemu v Dolní Cerekvi Dimenze potrubí Ultra helix DN 1800

Odvodnění mostů na dálnici D4R7 na Slovensku

Odvodnění 9 mostů na dálnici D4R7 na Slovensku pomocí unikátního plastového potrubí ze speciálního PP materiálu s UV stabilizací. Systém obsahuje speciální odbočky s revizními vstupy a kolena. Délky úseků se pohybovaly v rozmězí 64-180 m Potrubí bylo přikotveno pomocí závěsů HILTI. Realizace proběhla v rocích 2019 a 2020.

D35 odvodnění dálnice

Odvodnění dálnice s použitím potrubí Ultra Cor a vstupních plastových šachet DN 1000 se speciálně upravenými dny pro napojení UV. Dále se používají i plastové uliční vpusti Combipoint

Vodojem Seneco 30 m3

Vodojem o objemu 30 m3 vyrobený ze dvou trubek Ultra Helix DN 1800 o délce 6 m. Vodojem byl dodán na klíč včetně navařených vstupů a zaslepení. Kapacita je volitelná a potrubí se jen prodlouží na požadovanou délku.

shybka pod plavebním kanálem v Kralupech nad Vltavou

Unikátní svařovaná shybka pod plavebním kanálem v Kralupech nad Vltavou z potrubí Ultra Helix DN 1000 s hladkou stěnou. Potrubí bylo opatřeno elektrosvařovacím spojem. . Shybka je komplet svařena. Jako potrubí bylo zvoleno silnostěnné potrubí Ultra Helix DN 1000 s hladkou vnější stěnou.

letiště Praha Ruzyně

Dvě potrubí  Ultra Helix DN 2000 položené vedle sebe na obtoku ČKV na stavbě letiště Praha Ruzyně. Potrubí podchází stávající potrubí DN1600.   Potrubí  Ultra Helix DN 1600 a DN 2000 se zesílenou základní stěnou na stavbě letiště Praha Ruzyně . Potrubí je komplet svařované pomocí integrované elektrosvařovací spirály.

kanalizace Oldříš – Borová

potrubí Ultra Solid BLUE PIPE včetně originálních šachtových vložek

D1 odpočívka Pruhonice

Potrubí Ultra Cor SN 12 a SN 16, Ultra Helix DN 800, SN 16 přípojky Ultra Solid Blue Pipe

Velký Beranov – obchvat

Potrubí Ultra Helix SN 12 DN 1200 a potrubí Ultra Cor

odvodnění dálnice D1 úsek 16

Odvodnění dálnice D1 úsek 16 Potrubí Ultra Cor DN 300 – 600 a Ultra Helix DN 800

Kompletní seznam referenčních staveb v rámci ŘSD od roku 2001 do roku 2018

Dopravni stavby refernce

D11 Osičky – Hradec Králové

Odvodnění úseku dálnice D11 mezi Osičkami a Hradcem Králové  pomocí potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 200, 300, 400 – 2 km

D3 Slovensko, převedení řeky – Uporol DN 2000

Převedení toku řeky v rámci stavby dálnice D3 úsek Žlina – Strážov na Slovensku. potrubí Uporol DN 2000, SN 4,  132 m, podzim 2015

Kanalizace v Humpolci – lokalita U rybníčku

Stoka DN 1200 z potrubí Uporol, s kterou bylo nutné podejít teplovodní potrubí a zmenšit tak její výšku Zdůvodů snížení výšky potrubí bylo nutné rozdělit potrubí DN 1200  do dvou řadů DN 800 a následně se zase vrátit zpět na DN 1300. Atypické rozbočení bylo vyrobeno na míru z potrubí Uporol s hladkou stěnou se …

Rekonstrukce odvodnění dálnice D1 úsek 5 – exit 41-49

Rekonstrukce odvodnění dálnice D1 mezi 41-49 km Generální dodavatel: Eurovia Použité potrubí:  Ultra Rib 2 SN 12 a SN 16 Délka potrubí: 12 km  

Burstlining s potrubím Gerofit

Výměna vodovodu technologií Burstlining v Borohrádku (okr. Rychnov nad Kněžnou) Stavbu prováděla firma LB Tech Litomyšl společně s pracovníky Aquaservis Rychnov nad Kněžnou Oprava vodovodu DN 80 na ul. 5.května Borohrádek Oprava vodovodu DN 80 byla vyvolána jednak špatným provozním stavem, malou kapacitou a opravou komunikace v celé délce trasy opravovaného vodovodu. S ohledem na  velké množství …

Galerie ze boxů Mainrain – Bayreuth Německo

Galerie  z boxů Mainrain opatřena PE folií.  Před galerií je umístěn systém předčištění včetně sedimentační nádrže z potrubí Uporol.

Vodojem o kapacitě 56 m3 z potrubí Uporol DN 2000

Vodojem o kapacitě 56 m3 sestaven ze dvou nádrží o délce 9 m vytvořených z potrubí Uporol DN 2000. Potrubí Uporol je vyrobeno z PE 100 s atestem pro pitnou vodu. Vodojem je dodávan jako stavebnice vyrobená podle požadavku projektu. Kapacita, dimenze potrubí a vstupy jsou řešeny individuélně podle požadavků projektu. Součástí dodávky je kompletace …

Zatrubnění potoka ve Vimperku

Projekt zatrubnění potoka ve Vimperku je postaven z potrubí Uporol DN 1000, SN 8  včetně použití spádišťových šachet DN 1600 speciálně zesílených tak, aby odolávaly  velkému průtoku vody s vysokou rychlostí proudění. hlavní potrubí – Uporol DN 1000, SN 8 spádišťové šachty Uponal DN 1600 – zesílené deskovým materiálem obtok spádiště – Ultra Rib 2 …

Odvodnění dálnice D3 Tábor – Veselí n. lužnicí

Odvodnění dálnice 20 km úseku dálnice D3 mezi Táborem a veselím n. Lužnicí. Potrubí pro hlavní řad – Ultra Rib 2 SN 10 DN 300-500 mm Potrubí pro přípojky Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16, DN 200 v úsecích s malým krytím

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincor

Kompletní systém pro odvodnění rychlostní komunikace I/37 od Maincoru. Na této stavbě jsou použity společně s osvědčeným systémem Ultra rib 2 SN 10 i trubky Ultra Rib 2 SN 16 z důvodu velmi malého krytí. Další příslušenství tvoří nové vstupní šachty Monocor 1000 a uliční vpusti Monoroad 400. Ucelením celého systému do jednoho materiálu je …

Testování potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 v malém krytí

Po 6 týdnech jsme dokončili test uložení potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 150 a DN 200 v extrémně malém krytí 15 cm. Tyto podmínky simulují uložení přípojek z uličních vpustí v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky, kdy hrozí jejich poškození a deformace od vnitrostaveništní dopravy. Pro standardně používané potrubí Ultra Rib 2 SN …

Potrubí pro odvodnění dálnice R1 Slovensko

Retenční nádrž DN 2000 o kapacitě 400 m3 a výtlačné potrubí DN 600 a DN 500 Název stavby: Potrubí pro odvodnění dálnice R1 Slovensko Investor: Grandvia construction a.s. Zhotovitel: Tucon, a.s. Termín realizace: 2010-2011 Délka: 50 km Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16, RC Protect SDR 26, DE 630 …

ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica

Účelom stavby je dobudovanie zriaďovacej stanice, ktorá bude slúžiť na hospodárnejšie vlakotvorné práce sústredené mimo mesto, čím sa odkloní nápor nákladnej dopravy zo ŽST Žilina a ŽST Vrútky. Súčasťou zriaďovacej stanice bude aj napojenie na vlečku závodu KIA MOTORS. Počas výstavby bola realizovaná prekládka betónového potrubia a vybudovanie obchvatového zberača, kde bolo použité potrubie Uporol …

Cestné priepusty z potrubia Uporol na diaľničnom úseku D1 Jablonov – Studenec

Cestné priepusty z potrubia Uporol na diaľničnom úseku D1 Jablonov – Studenec Názov stavby: Diaľnica D1 Jablonov – Studenec Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Generálny dodávateľ: Združenie Jablonov – Studenec, vedúci člen združenia – Doprastav, a. s. Termín realizácie: 11/2009 – 12/2009 Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 600 – 800 mm

I. MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom

Odvodňovací systém povrchových vôd prostredníctvom zatrubneného potoka – Uporol, DN1600. Preložka vodovodu Viničná Hora – Strážske Názov stavby: MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom Investor: SLOVAKIA STEEL MILLS a.s., Strážske, Slovensko Generálny dodávateľ: ČKD EXPORT, a.s. Zhotoviteľ: STRABAG – ZIPP Doba realizácie: 08/2008 – 11/2008 Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 1600 mm, HD-PE ProFuse (PE100/PP) …

II. MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom

Mini Oceliareň SSM a.s. v Strážskom – výrobný závod zameraný na výrobu ocele a oceľových výrobkov pre sektor stavebníctva a výrobu drôtov pre ďalšie spracovanie. Názov stavby: MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom Investor: SLOVAKIA STEEL MILLS a.s., Strážske, Slovensko Generálny dodávateľ: ČKD EXPORT, a.s. Zhotoviteľ: METROSTAV a.s. Doba realizácie: 02/2009 – 07/2009 Použité potrubie: …

Potrubí pro výměnu vzduchu haly Škoda Plzeň

Potrubí pro vzduchotechniku uloženou v zemi pro výměnu vzduchu haly Škoda Plzeň Investor: Škoda Plzeň Termín realizace: 2007 Délka: 120 m Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 1200

Přeložka kanalizace v Českých Budějovicích

Přeložka kanalizace DN 1800, DN 1600 v Českých Budějovicích vytvořená z potrubí Uporol s integrovaným elektrosvařovacím spojem. Investor: Baumax Generální dodavatel: Skanska a.s. Zhotovitel: Casta a.s. Generální projektant: E.I.S. a.s. délka: 200 m Termín realizace: 2008-2009 Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 2000

Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod

Retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod z rychlostní komunikace R7 (MUK ? Bítozeves) vytvořená z potrubí Uporol DN 2000 ve dvou řadách o celkové délce 450 m. Investor: ŘSD Generální dodavatel: Strabag a.s. Zhotovitel: Ekostavby Louny a.s. Generální projektant: Sudop a.s. délka: 450 m Termín realizace: 2008-2009 Použité potrubí: Uporol PE-HD/PP, DN 2000

Kanalizace v centru města Písek

Rekonstrukce kanalizačního sběrače a přípojek v historickém centru města Písek. Investor: město Písek Generální dodavatel: Casta s.r.o. Projektant: Hydroprojekt ČB Termín realizace: 2007 Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Rekonstrukce vodovodního řadu v Elektrárně v Tušimicích

Rekonstrukce vodovodního potrubí technologií relining s použitím potrubí Profuse PE 100 s ochranným pláštěm Investor: elektrárna Tušimice Generální dodavatel: Viamont a.s. délka: 1680 m Termín realizace: 7/2007 Použité potrubí: Profuse PE 100, De 630, SDR 17

Kanalizační sběrač z areálu automobilky Hyundai

Konečná část kanalizačního sběrače z automobilky Hyundai v Nošovicích z potrubí Uporol PE-HD/PP DN 1400 a DN 1800 s integrovaným elektrosvařovacím spojem Investor: Moravsko slezský kraj Generální dodavatel: LB 2000 s.r.o. Projektant: Koneko s.r.o. Termín realizace: 8-10/2007 Použité potrubí: Uporol DN 1400 a DN 1800

Tlaková kanalizace vedle pevnosti v Terezíně

Nová tlaková kanalizace DN 200, instalována bezvýkopovou technologií pluhování. Investor: město Terezín Generální dodavatel: Chládek Tintěra a.s. délka: cca 2 km Termín realizace: 6/2007 Použité potrubí: Profuse PE 100, De 225, SDR 17

Kanalizační výtlak mezi obcemi Solnice a Ještětice

Kanalizační výtlak DN 80, instalován bezvýkopovou technologií pluhování. Vzhledem k tomu, že půda byla velice kamenitá, bylo použito potrubí Wirsbo PE-Xa s nejlepší možnou odolností vůči bodové zátěži ze všech plastových potrubí. Investor: město Solnice Generální dodavatel: VCES a.s. délka: 2 km Termín realizace: 10/2006 Použité potrubí: Wirsbo PE-Xa, De 90, SDR 11

Propustky na silnici I/44 – Červenohorské sedlo

Propustky vytvořené z potrubí Uporol DN 800- 1200 mm pro odvodnění silnice I/44 na Červenohorském sedle na Jesenicku. Investor: ŘSD ČR Generální dodavatel: sdružení Strabag a.s., SSŽ a.s., Skanska a.s. Projektant: Viapont Brno Termín realizace: 2006 – 2008 Použité potrubí: DN 300 Ultra Rib 2, DN 800, 1000 Uporol

Odvodnění výrobní haly SONY – Nitra

Odvodnění a retenční potrubí v areálu výrobního závodu SONY. Potrubí Uporol DN 800 bylo pokládáno v souběhu dvou a čtyřech potrubí. Investor: SONY Generální dodavatel: Takenaka GmbH Projektant odvodnění: Design engeneering, Žiár nad Hronom, VK Projekt Ružomberok Termín realizace: 2007 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 800 Uporol

Klatovy čisté město

Rekonstrukce a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě města Klatovy a jeho částí. nvestor: město Klatovy – projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti EU Generální dodavatel: sdružení SMP CZ a.s., Skanska a.s. Projektant: Hydroprojekt CZ a.s. Termín realizace: 2006-2008 Použité potrubí: DN 150-500 Ultra Rib 2, DN 600 – 1200 Uporol

KIA Slovakia Automobile

Odvodnění areálu automobilky KIA a dalších výrobních hal dodavatelů dílu pro výrobu automobilů. Automobilka se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, všechny spoje na potrubí jsou svařované. Investor: KIA Motors Generální dodavatel: Takenaka GmBH Projektant: Technoprojekt Ostrava a.s. Termín realizace: 11/2004 – 10/2005 Použité potrubí: DN 150-500 ? Ultra Rib 2, PP, SN 8 DN …

Kanalizační sběrač Žilina

Kanalizační sběrač DN 1200-1600 odvádějící vody z areálu automobilky KIA a přilehlých výrobních hal. Investor: město Žilina Generální dodavatel: Inženýrské stavby Košice a.s. Projektant: V+K Ružomberok Termín realizace: 8/2005 – 3/2006 Použité potrubí: DN 1200-1600 ? Uporol PE-HD/PP, SN 8 Celkový rozsah potrubí ? 2 km