Dříve

Kanalizace v Humpolci – lokalita U rybníčku

Stoka DN 1200 z potrubí Uporol, s kterou bylo nutné podejít teplovodní potrubí a zmenšit tak její výšku

Zdůvodů snížení výšky potrubí bylo nutné rozdělit potrubí DN 1200  do dvou řadů DN 800 a následně se zase vrátit zpět na DN 1300.

Atypické rozbočení bylo vyrobeno na míru z potrubí Uporol s hladkou stěnou se sílou 35 mm, aby bylo možné provést svary co nejpevnějí.

Fotogalerie