Dříve

I. MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom

Odvodňovací systém povrchových vôd prostredníctvom zatrubneného potoka – Uporol, DN1600. Preložka vodovodu Viničná Hora – Strážske

  • Názov stavby: MINI OCELIAREŇ SSM a.s. v Strážskom
  • Investor: SLOVAKIA STEEL MILLS a.s., Strážske, Slovensko
  • Generálny dodávateľ: ČKD EXPORT, a.s.
  • Zhotoviteľ: STRABAG – ZIPP
  • Doba realizácie: 08/2008 – 11/2008
  • Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 1600 mm, HD-PE ProFuse (PE100/PP) d225 mm

Fotogalerie