Dříve

Kanalizační výtlak mezi obcemi Solnice a Ještětice

Kanalizační výtlak DN 80, instalován bezvýkopovou technologií pluhování. Vzhledem k tomu, že půda byla velice kamenitá, bylo použito potrubí Wirsbo PE-Xa s nejlepší možnou odolností vůči bodové zátěži ze všech plastových potrubí.

  • Investor: město Solnice
  • Generální dodavatel: VCES a.s.
  • délka: 2 km
  • Termín realizace: 10/2006
  • Použité potrubí: Wirsbo PE-Xa, De 90, SDR 11

Fotogalerie