Dříve

ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica

Účelom stavby je dobudovanie zriaďovacej stanice, ktorá bude slúžiť na hospodárnejšie vlakotvorné práce sústredené mimo mesto, čím sa odkloní nápor nákladnej dopravy zo ŽST Žilina a ŽST Vrútky. Súčasťou zriaďovacej stanice bude aj napojenie na vlečku závodu KIA MOTORS. Počas výstavby bola realizovaná prekládka betónového potrubia a vybudovanie obchvatového zberača, kde bolo použité potrubie Uporol DN 600 a DN 800. Nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov, všetky spoje na potrubí sú zvárané.

  • Názov stavby: ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica
  • Investor: Železnice slovenskej republiky
  • Členovia združenia: EUROVIA CS ? líder, AŽD Praha spol. s r.o., ČR, Automatizácia železničnej dopravy a. s., SR, ELZA- Elektromontážny závod, SR
  • Zhotoviteľ: Tucon, a.s.
  • Realizácia: 2009 ? 2010
  • Použité potrubie: Uporol (PE-HD/PP) DN 600,800 mm

Fotogalerie