Dříve

Testování potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 v malém krytí

Po 6 týdnech jsme dokončili test uložení potrubí Ultra Rib 2 SN 16, DN 150 a DN 200 v extrémně malém krytí 15 cm. Tyto podmínky simulují uložení přípojek z uličních vpustí v průběhu provádění konstrukčních vrstev vozovky, kdy hrozí jejich poškození a deformace od vnitrostaveništní dopravy. Pro standardně používané potrubí Ultra Rib 2 SN 10 je pro dopravní stavby stanovena ochranná zóna nad potrubím 50 cm, cílem tohoto testu bylo zjištění limitu pro nové potrubí Ultra Rib 2 SN 16 s nejvyšší kruhovou tuhostí na trhu.

Podmínky testu:
Potrubí UR 2 SN 16 o dimenzích DN 150 a DN 200 a délce 2 x 12 m bylo uloženo v souběhu vedle sebe přímo ve vjezdu do zařízení staveniště. Potrubí bylo obsypáno pískem po vrchol potrubí a nad vrcholem pak lomovou drtí o frakci 0-20 mm. Zhutnění obsypu po stranách potrubí nebylo měřeno a postup odpovídá běžným praktikám na stavbě. Za spojem dvou 6 m trub bylo osazeno měřidlo deformace a potrubí bylo zasypáno nad vrchol vrstvou o výšce cca 15 cm. Z jedné strany byl zachován volný přístup, aby bylo možné po několika týdnech vyhodnotit trvalou deformaci na potrubí.
Po 6 týdnech byla deformace obou trub vyhodnocena se zjištěním, že deformace obou trub je 6 mm respektive 4 mm, což odpovídá hodnotě deformace pod úrovní 5% z DN potrubí. Přímo při přejezdu potrubí naloženým nákladním automobilem byla na potrubí patrná dočasná deformace trub až na úroveň 10 mm, která se však po přejetí auta vrátila zpět na původní úroveň.

Vyhodnocení:
Z testu je patrné, že potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 může být v průběhu stavby značně zatíženo i při extrémně malém krytí, bez výsledného vlivu na trvalou deformaci potrubí. Toto potrubí lze tedy doporučit i do míst, kde je ochranná zóna nad vrcholem potrubí nižší než 50 cm a potrubí není nutné betonovávat.
S přihlédnutím k možné technologické nekázni při kladení potrubí, ochrannou zónu nad potrubím Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 do úrovně 30 cm nad vrchol potrubí pro přejezd těžkou staveništní dopravou.

Video s monitoringu jsou k dispozici zde

  • Název stavby: Testování potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 150 a DN 200 v malém krytí
Stavba I/37 Hrobice – Ohrazenice
  • Investor: Investor: ŘSD
  • Zhotovitel: M Silnice a.s.
  • Termín realizace: 2010-2011
  • Délka: 2,5 km
  • Použité potrubí: Ultra Rib 2 SN 10 a SN 16

Fotogalerie