Dříve

D35 odvodnění dálnice

Odvodnění dálnice s použitím potrubí Ultra Cor a vstupních plastových šachet DN 1000 se speciálně upravenými dny pro napojení UV.

Dále se používají i plastové uliční vpusti Combipoint

Fotogalerie