Dříve

Průvodce sortimentem

Zobrazit prospekt

Kompletní katalog produktů

Zobrazit katalog produktů

Kanalizace

Kanalizační potrubí

ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností.

Rázová odolnost splňuje požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) stupňovitá metoda – kde pro DN 250 při teplotě -10 st C je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 2 metrů.

Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 12 a SN 16  v dimenzích De 160- 800 mm.

zobrazit produkt

ULTRA SOLID PVC

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401.Vyrábí se v kruhových tuhostech SN 8,10,12 a 16 kN/m2 v dimenzích De 160- 800 mm. Potrubí Ultra Solid PVC je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace, pro investory preferující klasickou konstrukci s co největší sílou stěny. Použitím PVC-U je potrubí i přes jeho vysokou hmotnost stále cenově dostupné.

zobrazit produkt

ULTRA SOLID PP

  • Kanalizační potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1852-1 +A1. Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 10,12 a 16   v dimenzích De 160 – 800mm. Potrubí Ultra Solid PP je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace investorům preferujícím klasickou konstrukci s co největší sílou stěny.
  • Novinkou je možnost použít místo těsnění i svařovací kroužky.
zobrazit produkt

ULTRA HELIX (dříve Uporol)

Masivní potrubí vyráběné z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) spirálovitě ovíjené PP profilem, v profilech DN 600 – 2000 mm. (Dříve nazývané UPOROL).

Možnost volby třídy kruhové tuhosti a síly základní stěny dle podmínek projektu. Potrubí se vyrábí se spojem na gumové těsnění nebo s integrovaným elektrosvařícm spojem.

zobrazit produkt

ULTRA COR

Korugované potrubí  se zesílenou základní stěnou vyráběné z polypropylenu (PP)  dle ČSN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostní třída SN 12 a SN 16 kN/m2. Vyvinuté zejména pro odvodnění dopravních staveb s požadavkem na minimální sílu základní stěny e5 – 3 mm. Splňuje všechny požadavky a normy i pro splaškové kanalizace.

zobrazit produkt

ULTRA BASIC

Potrubí s  korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v DN 250-1000 mm. Potrubí je černé barvy, má kruhovou tuhost  SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí hrdel.

zobrazit produkt

Kanalizační šachty

Vstupní šachty DIAMIR DN 1000

Vstupní šachty DN 1000 z PP s typizovaným dnem pro vtoky DN 150-600 mm.

Šachtová dne se dělají ve dvou provedeních

  1. kompatibilní s hladkým potrubím Ultra Solid PVC, Blue Pipe nebo PP
  2. kompatibilní s potrubí Ultra Cor a Ultra Basic
zobrazit produkt

Drenážní šachty

Vstřikované dna z PP s usazovacím prostorem až 70 l.

zobrazit produkt

Bezvýkopové technologie

Flexirohr – sliplining

Cenově velmi výhodná a odolná alternativa pro renovaci gravitačních kanalizačních řadů v dimenzích DN 100 – 300 mm. Velmi vhodné pro menší opravy a havárie domovních přípojek a průmyslových rozvodů.

 

 

zobrazit produkt

Pluhování

Bezvýkopová metoda pro pokládku nového tlakového potrubí. Vhodné pro různé typy trubního vedení s širokým rozsahem použití, včetně protlaků pod parky, vodními toky, silnicemi a železnicemi.

zobrazit produkt

Horizontální řízené vrtání (HDD)

Bezvýkopová metoda pro pokládku nového tlakového a gravitačního potrubí. Vhodné pro různé typy trubního vedení s širokým rozsahem použití, včetně protlaků pod parky, vodními toky, silnicemi a železnicemi.

zobrazit produkt

Cracking a pipe-bursting

Použitím této technologie, při níž se roztrhá stávající vedení, je možné zvýšit existující kapacitu potrubí vtažením potrubí o větším průměru než bylo staré potrubí.

zobrazit produkt

Relining potrubí

Metoda pro renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Do stávajícího poškozeného potrubí se vtáhne nové potrubí s menším průměrem. Cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řadů.

zobrazit produkt

Skalní frézování

Technologie skalního frézování se využívá jako výkopová technologie pro otevřenou pokládku v místech tvrdého a technikou těžce rozrušitelného podloží.

zobrazit produkt

Vodovody

Vodovodní potrubí

RC PROTECT

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-630 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075.

zobrazit produkt

GEROFIT

tlaková trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP).

GEROfit ® R odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je předurčen pro všechny bezvýkopové metody black-box. GEROfit ® R potrubí je certifikováno dle PAS 1075 s certifikátem DIN Certco.

 

zobrazit produkt

MONDIAL

Potrubí z molekulárně orientovaného PVC (PVC-O) nejvyšších kvalit. Hrdlové potrubí o nízké hmotnosti, mimořádné mechanické odolnosti a vysoké životnosti pro tlaky  do PN 16 v profilech De 90- 250 mm. Používá se v kombinaci s litinovými tvarovkami (Hawle systém 2000). Vyrábí se v bílé barvě pro pitnou vodu.

zobrazit produkt

ECOFLEX SUPRA

Předizolované potrubí pro pokládku do zámrzné hloubky nebo přímo pod mostní konstrukci.

Potrubí Ecoflex Supra je potrubí z PE 100, SDR 11, PN 16 opatřené vrstvenou izolací z PE-Xa a korugovaným pláštěm z PE-HD.

zobrazit produkt

Hospodaření s dešť. vodou

Drenážní potrubí

Ultra Drain

Drenážní potrubí nabízející kombinaci velmi vysoké kruhové tuhosti až do SN 16 kN/m2, variabilní perforaci stěny v různých úhlech a ploše perforace a u verze Ultra Drain RC ještě navíc unikátní odolnost vůči bodové zátěži od hrubého obsypu.

zobrazit produkt

Retenční nádrže

Retenční nádrže z potrubí Ultra Helix DN 800 – 2000 mm

Retenční nádrže vyrobené z potrubí Ultra Helix DN 800 – 2000 s volitelnou délkou a kapacitou. Flexibilita výroby potrubí Ultra Helix a snadná svařitelnost materiálu PE-HD umožňuje vyrobit různá provedení, která nejsou nijak omezená délkou a zatížením. Nádrž je vyrobená na míru podle potřebné kapacity a rozměrových požadavků projektu.

zobrazit produkt

Kartáčové rybí přechody

Kartáčové rybí přechody

Nový způsob pro vytvoření rybího přechodu v kombinaci s vodácky průjezdnou cestou.

Pevné překážky v jezu pro vytvoření proudového stínu jsou nahrazený plastovými trsy, které je možné přejet lodí a zároveň se za nimi mohou schovat ryby v průběhu migrace proti toku vody.

zobrazit produkt