Dříve

ULTRA SOLID PP

  • Kanalizační potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1852-1 +A1. Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 10,12 a 16   v dimenzích De 160 – 800mm. Potrubí Ultra Solid PP je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace investorům preferujícím klasickou konstrukci s co největší sílou stěny.
  • Novinkou je možnost použít místo těsnění i svařovací kroužky.

Charakteristika

Potrubí z  PP v kruhové tuhosti SN 10,12 a 16 kN/m2, v De 160-800 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1852-1 +A1.

Ultra Solid PP je svými parametry zejména určen pro splaškové a dešťové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid PP využívá řadu PP  tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je oranžové barvy a je spojováno pomocí dvojitých objímek na gumového těsnění jištěné plastovým kroužkem. Novinkou je možnost použít místo těsnění i svařovací kroužky.

Materiál

PP bez příměsí korespondujícím požadavkům normy ČSN EN 1852-1 +A1. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost až SN 16
  • rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu
  • mimořádně silná základní stěna
  • těsnící kroužek s jištěním proti posuvu typ DIN LOCK
  • možnost kombinovat se svařovacím kroužkem

 

Použití

Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní stěny.  Se svařovacím kroužkem je možné potrubí použít pro chemické kanalizace, pro úseky v chráničkách, úseky s vysokou hladinou spodní vody, v ochranných pásmech vodních zdrojů atd. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Technicko provozní parametry

Technicko provozní parametry potrubí Ultra Solid PP

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí z PP pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny  ULTRA SOLID PP,

Výrobce: Plastika Pipes s.r.o. Slovensko

Druh materiálu: PP

Konstrukce stěny: – hladká, plnostěnná, jednovrstvá nebo třívrstvá

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace, se svařovacím kroužkem i pro trvalou tlakovou zátěž

Doporučené použití: pro splaškovou a jednotnou kanalizaci

Značení systému trub: značení po 1 m  Plastika Pipe Ultra Solid PP , De, SN , ČSN EN 1852-1 +A1

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích De 160 – 800

Tloušťka stěny: viz katalog dle De a SN

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí).

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy ČSN EN 1852-1 +A1

Barevné provedení, rozlišení: oranžová

Sortiment tvarovek: zesílené  PP tvarovky s 13,3 – kolena 90,45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody.

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí dvojitých objímek a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení. Gumové těsnění je možné nahradit svařovacím kroužkem. Spoje tak mohou být alternativně i svařené.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º.

Kruhová tuhost potrubí: potrubí se vyrábí ve dvojím provedení SN 10,12 a 16 kN/m2 dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

  • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže. V případě svaření bez je chemická odolnost limitovaná chemickou odolností PP e ne pryže.
  • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
  • vůči obrusu – abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 µm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 10 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky nebo pomocí navrtávacího sedla určenému pro hladká potrubí.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.

Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 16 je 0,6 m.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda 2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf980 KB
Prospekt Ultra Solid PPZobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB
Prospekt Ultra Solid PP PLUS potrubí se svařovacím kroužkemZobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Tabulka chemické odolnosti plastůStáhnoutxls101 KB
Specifikace potrubíStáhnoutdoc211 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prohlášení o shoděZobrazit /
Stáhnout
pdf66 KB
CertifikátZobrazit /
Stáhnout
pdf242 KB