Dříve

RC PROTECT

Potrubí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci De 25-630 mm do PN 16 s certifikací dle PAS 1075.

Charakteristika

Trubky RCprotect® jsou koextrudované plnostěnné trubky z PE 100-RC (resistance to crack).
Trubky RCprotect® odolávají zejména vlivům při pokládce do výkopu bez pískového lože a dlouhodobým bodovým zatížením. Cílené využití nově vyvinutých vlastností trubek, jakým je například odolnost proti pomalému šíření trhlin, poskytuje jistotu, že trubky vyhoví veškerým požadavkům na moderní a hospodárnou pokládku.
RCprotect ® trubky odpovídají typu 2 klasifikace PAS 1075 a na základě PAS 1075 jsou certifikovány DIN CERTCO. Trubky splňují požadavky ohledně permanentních testů jakosti granulátů a extrudované trubky.

Pro bezpečné použití po dobu delší než 100 let.

PAS 1075

PAS = Public Available Specification
Standard PAS 1075 „Polyetylénové trubky určené pro alternativní techniky pokládky – rozměry, technické požadavky, zkušební metody“ slouží jako doplněk ke stávajícím normám a směrnicím (např. DIN EN 12201, DIN EN 1555, DIN EN 13244). PAS 1075 popisuje technické požadavky a zkoušky na potrubí určené pro pokládku do výkopu bez pískového obsypu nebo pomocí bezvýkopové instalace.

3 typy PE trubek podle klasifikace PAS 1075:,

  • Typ 1: jednovrstvé plnostěnné trubky z PE 100-RC podle DIN 8074
  • Typ 2: dvou a třívrstvé trubky s rozměrově integrovanými ochrannými vrstvami z PE 100-RC, koextrudovaná vnější vrstva tvoří neoddělitelnou součást vnitřní trubky
  • Typ 3: trubky z PE 100-RC s rozměry podle DIN 8074/ISO 4065 s vnějším ochranným pláštěm z polypropylenu

Rozměrové řady

De 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630

Tlakové třídy

SDR 26 – PN 6

SDR 17 – PN 10

SDR 11 – PN 16

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku :  vodovodní tlakové potrubí z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolnoný vůči prasknutí)- systém  RC PROTECT

Použití a výhody ve srovnání s běžným potrubím z PE:
Potrubí RC Protect  je vyrobeno z nového materiálu PE 100 RC, což je materiál mimořádně odolný vůči bodové zátěži a následnému šíření trhliny stěnou trubky.

Běžný materiál PE 100 má při shodné zkoušce, simulující bodovou zátěž od kamene, odolnost 500 hodin, materiál PE 100 RC má odolnost 8650 hodin. Tato zkouška se provádí ve zrychleném režimu za vyšších teplot.

Zkoušky jsou nastaveny tak, aby simulovaly reálné podmínky a životnost min 50 let, kdy je potrubí obsypáno vykopanou zeminou bez nutnosti navážet jemnozrnný tříděný materiál.

Německou normou PAS 1075, která stanovuje limity a použití těchto nových materiálů, není omezena max. zrnitost zeminy.

 

Výrobce:   Gerodur gmbh

Místo výroby:    Německo

Druh materiálu:      Jádro potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE 100 RC

Trubní systém: tlakové potrubí vyráběno v tlakových třídách PN 6 (SDR 26), PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značení systému trub: potrubí je značení po 1 m a obsahuje tyto údaje: datum výroby, třída polyethylenu (PE 100),  , tlaková řada PN, rozměr x síla stěny, SDR, metráž

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto venkovních dimenzích OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 560, 630, 710, 800, 1000, 1200 mm

V tyčích o délce 12 m a 6 m a v kotoučích o délce 100 m

Způsob výroby: pomocí vytlačování ze dvou nezávislých extrudérů. Jeden vytlačuje jádro trubky z PE a druhý extrudér vytlačuje přes jádro barevnou rozlišovací vrstvu rovněž z PE.

Výrobní norma: výroba probíhá dle normy EN 12201 a PAS 1075

Barevné provedení, rozlišení:
Jednovrstvé provedení (typ 1 dle PAS 1075) – varianta pro tlakovou kanalizaci kdy je potrubí opatřené hnědým pruhem.
Dvouvrstvé provedení (typ 2 dle PAS 1075) – Jádro potrubí se vyrábí v černé barvě, venkovní vrstva silná 10% síly stěny je v barvě modré pro pitnou vodu.
Třívrstvé provedení (typ 2 dle PAS 1075) – Jádro potrubí se vyrábí v černé barvě v poměru 50% síly stěny, venkovní vrstva v poměru 25% síly stěny a vnitřní rovněž v poměru 25% síly stěny je v barvě modré pro pitnou vodu

Sortiment tvarovek:  Pro spojování se používají standardní vstřikované tvarovky pro svařování na tupo a elektrotvarovky, které jsou vyráběny ve velké šíři sortimentu. Jedná se především o oblouky, příruby, spojovací nátrubky, redukce, zátky ….

Spojovací systém, vlastnosti:  Spojování se provádí svařováním na tupo nebo pomocí elektrotvarovky.

Při spojování pomocí elektrotvarovky se z konců potrubí musí mechanicky  oškrabat  zoxidovaná vrstva jako u  běžného potrubí z PE 100. Potrubí je možno spojovat i s běžným potrubím z PE100. Parametry pro svařování jsou shodné jako u běžného materiálu PE 100.

Hořlavost materiálu: potrubí jsou určena pro uložení do země, kde se tento parametr nevyžaduje. Pro jiná použití v kolektorech nebo pod mostní konstrukcí je nutno potrubí dostatečně tepelně izolovat proti teplotám nad 60º C. Materiál se při teplotě kolem 200º C taví.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Míra zhutnění u tlakových potrubí nemá tak zásadní vliv na následnou deformaci potrubí vzhledem k tuhosti potrubí díky vnitřnímu přetlaku. Předností před ostatními potrubími  z PE je možnost použití hrubšího obsypu. Doporučujeme vybrat z bezprostřední blízkosti potrubí ostrohranné velké kameny, aby nedošlo k zeslabení síly stěny a tím snížení bezpečnostního koeficientu pro příslušnou tlakovou třídu.

Teplotní omezení pro montáž:
– min teplota pro svařování na tupo je 0 º C
– min teplota pro svařování elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Ztráty třením se určují podle diagramu v našem prospektu počítaného podle Colebrooka, kde potrubí nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubí menší s k = 0,005 mm. Při teplotě 10 º C

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Součástí úspěšného získání  certifikace je zároveň splnění limitů případných negativních výluhů při kontaktu potrubí s pitnou vodou.

Výrobní závod Geroduru má zavedenou kontrolu řízení kvality podle ISO 9001.

Potrubí RC Protect má certifikát dle PAS 1075 což znamená že každá výrobní várka je permanentně testována podle požadavků PAS 1075. Tyto zkoušky provádí nezávislá laboratoř na výrobě přímo v závodě.

Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou – ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Leták RC Protect A4Zobrazit /
Stáhnout
pdf433 KB
Prospekt RC ProtectZobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Technický list RC ProtectZobrazit /
Stáhnout
pdf137 KB
Prospekt Průvodce sortimentem 2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf973 KB
Technicko ekonomická studie kanalizace a vodaZobrazit /
Stáhnout
pdf980 KB
Požadavky na PE 100 RC potrubí - PAS 1075Zobrazit /
Stáhnout
pdf179 KB
Pokládka PE potrubí za nízkých teplotZobrazit /
Stáhnout
pdf72 KB
Technický manuál pro PE potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
RC Protect - produktový list AngZobrazit /
Stáhnout
pdf327 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce potrubí RC ProtectStáhnoutdocx14 KB
Parametrová specifikace všech produktů Plastika PipesStáhnoutdoc195 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Gerodur všeZobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Prohlášení o shodě Gerodur všeZobrazit /
Stáhnout
pdf85 KB
Výluhové testyZobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB
Certifikát DIN CERTCOZobrazit /
Stáhnout
pdf649 KB