Dříve

Cracking a pipe-bursting

Použitím této technologie, při níž se roztrhá stávající vedení, je možné zvýšit existující kapacitu potrubí vtažením potrubí o větším průměru než bylo staré potrubí.

  • Použitím této technologie, při níž se roztrhá stávající vedení, je možné zvýšit existující kapacitu potrubí vtažením potrubí o větším průměru než bylo staré potrubí.

Přínos

Při použití potrubí ProFuse

  • Vysoce odolné a flexibilní.
  • Dobrá tepelná a chemická odolnost.
  • Široký sortiment dimenzí.

Při použití potrubí Pex

  • Extrémně dlouhá životnost.
  • Případné vrypy způsobené vtahováním neoslabují potrubí.
  • Bodové lokální zatížení nezpůsobí vznik šíření trhlin a nesnižuje provozní životnost.
  • Materiál je odolný vůči vysokým teplotám.
  • Výborná rázová odolnost.