Dříve

Vodovod pro obce Bohdalov a Pokojov

Velmi nízká hmotnost potrubí Mondial velice usnadnila pokládku v nedostupném terénu.

  • Investor: sdružení obcí Bohdalov a Pokojov
  • Generální dodavatel: Aquasis Ždár nad Sázavou
  • Provozovatel: VAS a.s. divize Ždár nad Sázavou
  • Projektant: Josef Maša
  • Termín realizace: 2005 ?2006
  • Použité potrubí: Mondial MO-PVC, De 110, De 160 mm
  • Celková délka 5 km

Fotogalerie