Dříve

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích

Odvodnění viaduktu ve Strakonicích zatrubněním ražené štoly potrubím Uporol DN 2000.

  • Investor: Město Strakonice
  • Generální dodavatel: Ingstav Ostrava
  • Projektant: Hydroprojekt a.s. (pobočka České Budějovice)
  • Termín realizace: 11/2004 – 6/2005
  • Použité potrubí: DN 2000 – Uporol PE-HD/PP, SN 4
  • Celková délka úseku 462 m
  • Poznámky: Potrubí Uporol DN 2000 bylo osazeno do ražené štoly a mezikruží se pak vyplnilo cementopopílkovou suspenzí.

Fotogalerie