Dříve

ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností.
Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 12  v dimenzích De 160- 800 mm.

Charakteristika

Potrubí z  PVC-U v kruhové tuhosti SN  12 kN/m2, v De 160, 200, 250, 315 , 400, 500, 630,710 a 800  mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1401.

Ultra Solid Blue Pipe je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid Blue Pipe využívá řadu velmi kvalitních PVC tvarovek v odpovídající síle stěny. Potrubí je  modré barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěného plastovým kroužkem s odolností až do 2,5 bar.

Materiál

Materiál PVC-U překračuje svojí houževnatostí požadavky normy ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve všech vrstvách.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost až SN 12
  • rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu
  • mimořádně silná základní stěna
  • těsnící kroužek s jištěním proti posuvu u trubek všech tvarovek
  • nízká teplotní roztažnost a tím i minimální náchylnost k průhybům
  • vstřikované tvarovky a zejména nejpoužívanější odbočky 315/160 a 250/160 se třemi hrdly které minimalizují prořez na potrubí
  • možnost použití originální šachtové vložky se stejným těsněním jako na trubkách a tvarovkách s odolností do 2,5 bar

Použití

Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Montáž

pro snadné zkracování je možné použít originální řezací stojan Funke https://www.youtube.com/watch?v=F6idGr-XlRA

nebo řezák Exact tools https://exacttools.cz/pily-na-plastove-potrubi/exact-pipecut-p400-battery-pila-a-ukosovacka-na-plastove-potrubi-

 

Technicko provozní parametry

Technicko provozní parametry potrubí Ultra Solid

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny  ULTRA SOLID BLUE PIPE, PVC-U, SN 12

Výrobce: trubky De 160-400 mm Plastika Pipes, Nitra Slovensko, trubky De 500-800 a tvarovky Funke Kunststoffe, Neměcko.

Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) se zvýšenou rázovou odolností

Konstrukce stěny: – hladká, plnostěnná

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: pro splaškovou a jednotnou kanalizaci.

Značení systému trub: značení po 1 m – Plastika Pipes, Ultra Solid Blue Pipe, PVC-U, De, SN 12 , ČSN EN 1401 se zvýšenou rázovou odolností

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích De 160 – 800

Tloušťka stěny:                     De/síla stěny (mm)

SN12 160 5,5
 200 6,6
 250 8,2
 315 10,0
 400 12,6
 500 16,5
 630 22,0
 710 22,5
 800 25,0

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí).

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy  ČSN EN 1401

Barevné provedení, rozlišení:  modrá

Sortiment tvarovek: zesílené PVC- U tvarovky  – vstřikovaná dvou-hrdlá kolena 45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Potrubí a tvarovky mají ve všech dimenzí shodnou sílu stěny v rozsahu SDR 34. Novinkou jsou šachtové vložky s přesně stejným těsněním jako mají trubky a tvarovky a odolností až 2,5 bar.Všechny odbočky  a zejména ty De 315/160 a De 250/160 jsou vstřikované a v provedení se třemi hrdly, minimalizující prořez na potrubí a s integrovaným těsnění s pojistným kroužkem a odolností až do 2,5 bar

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: standardní požadavek na těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º je výrazně překročen. Všechny spoje na trubkách a na tvarovkách včetně šachtové vložky má těsnost až do 2,5 bar.

Kruhová tuhost potrubí: SN 12 kN/m2 dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

  • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže
  • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PVC-U je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
  • vůči obrusu – abraze je u PVC-U velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 µm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 10 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní odbočky nebo pomocí navrtávací odbočky Funke CONNEX s kloubem v rozsahu 11 st.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 12 je 0,6 m.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Směs PVC-U pro potrubí Ultra Solid Blue Pipe je zvolena tak, aby mělo potrubí mimořádnou rázovou odolnost. Instalace je tak možná až do -10 st C.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – WhiteNávrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS. Na základě smlouvy o kontrolní činnosti probíhají kontroly jednou ročně. Certifikát, ujištění

 

 

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Prospekt Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda 2017Zobrazit /
Stáhnout
pdf980 KB
Idea o designu systému a parametrová specifikaceZobrazit /
Stáhnout
pdf580 KB
Technologický návod k pokládceZobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce Ultra SolidStáhnoutdoc223 KB
Parametrová specifikace všech potrubí Plastika PipesStáhnoutdoc124 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf152 KB
Prohlášení Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf66 KB