Dříve

ULTRA SOLID BLUE PIPE

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností.

Rázová odolnost splňuje požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) stupňovitá metoda – kde pro DN 250 při teplotě -10 st C je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 2 metrů.

Vyrábí se v kruhové tuhosti SN 12 a SN 16  v dimenzích De 160- 800 mm.

Charakteristika

Hladkostěnné potrubí s kompaktní stěnou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U)se zvýšenou rázovou odolností, odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 .

Rázová odolnost splňuje požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) stupňovitá metoda – kde pro DN 250 při teplotě -10 st C je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 2 metrů.

Blue Pipe se vyrábí ve dvou  kruhových tuhostech SN12 nebo SN16 kN/m2.

Jedná se o ucelený systém kompletně z PVC–U včetně unikátních oboustranně hrdlovaných tvarovek. Všechny tvarovky jsou až do OD/ID 315 vyráběny přímým vstřikováním do formy. Hrdla trubek i tvarovek  jsou opatřena těsněním s integrovaným podpůrným kroužkem z polypropylenu (PP) odolným proti ropným látkám. Systém obsahuje i originální šachtové vložky se stejným typem těsnění a s těsností spoje min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.  Všechny spoje na kanalizaci, včetně napojení potrubí do šachty, jsou tak na shodné úrovni čímž dojde tak k úplnému vyloučení slabých míst.

Ultra Solid Blue Pipe je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny.

Potrubí je  modré barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěného plastovým kroužkem s odolností min do 2,5 bar.

Materiál

Materiál PVC-U překračuje svojí houževnatostí požadavky normy ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve všech vrstvách.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost až SN 12
  • rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu
  • mimořádně silná základní stěna
  • těsnící kroužek s jištěním proti posuvu u trubek všech tvarovek
  • nízká teplotní roztažnost a tím i minimální náchylnost k průhybům
  • vstřikované tvarovky a zejména nejpoužívanější odbočky 315/160 a 250/160 se třemi hrdly které minimalizují prořez na potrubí
  • možnost použití originální šachtové vložky se stejným těsněním jako na trubkách a tvarovkách s odolností do 2,5 bar

Použití

Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Montáž

pro snadné zkracování je možné použít originální řezací stojan Funke https://www.youtube.com/watch?v=F6idGr-XlRA

nebo řezák Exact tools https://exacttools.cz/pily-na-plastove-potrubi/exact-pipecut-p400-battery-pila-a-ukosovacka-na-plastove-potrubi-

 

Technicko provozní parametry

Technicko provozní parametry potrubí Ultra Solid

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny  ULTRA SOLID BLUE PIPE, PVC-U, SN 12

Výrobce: trubky De 160-400 mm Plastika Pipes, Nitra Slovensko, trubky De 500-800 a tvarovky Funke Kunststoffe, Neměcko.

Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) se zvýšenou rázovou odolností

Konstrukce stěny: – hladká, plnostěnná

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: pro splaškovou a jednotnou kanalizaci.

Značení systému trub: značení po 1 m – Plastika Pipes, Ultra Solid Blue Pipe, PVC-U, De, SN 12 , ČSN EN 1401 se zvýšenou rázovou odolností

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích De 160 – 800

Tloušťka stěny:                     De/síla stěny (mm)

SN12 160 5,5
 200 6,6
 250 8,2
 315 10,0
 400 12,6
 500 16,5
 630 22,0
 710 22,5
 800 25,0

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí).

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy  ČSN EN 1401

Barevné provedení, rozlišení:  modrá

Sortiment tvarovek: zesílené PVC- U tvarovky  – vstřikovaná dvou-hrdlá kolena 45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Potrubí a tvarovky mají ve všech dimenzí shodnou sílu stěny v rozsahu SDR 34. Novinkou jsou šachtové vložky s přesně stejným těsněním jako mají trubky a tvarovky a odolností až 2,5 bar.Všechny odbočky  a zejména ty De 315/160 a De 250/160 jsou vstřikované a v provedení se třemi hrdly, minimalizující prořez na potrubí a s integrovaným těsnění s pojistným kroužkem a odolností až do 2,5 bar

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: standardní požadavek na těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º je výrazně překročen. Všechny spoje na trubkách a na tvarovkách včetně šachtové vložky má těsnost až do 2,5 bar.

Kruhová tuhost potrubí: SN 12 kN/m2 dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

  • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže
  • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PVC-U je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
  • vůči obrusu – abraze je u PVC-U velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 µm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 10 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní odbočky nebo pomocí navrtávací odbočky Funke CONNEX s kloubem v rozsahu 11 st.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 12 je 0,6 m.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Směs PVC-U pro potrubí Ultra Solid Blue Pipe je zvolena tak, aby mělo potrubí mimořádnou rázovou odolnost. Instalace je tak možná až do -10 st C.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – WhiteNávrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS. Na základě smlouvy o kontrolní činnosti probíhají kontroly jednou ročně. Certifikát, ujištění

 

 

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Prospekt Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda 2017Zobrazit /
Stáhnout
pdf980 KB
Idea o designu systému a parametrová specifikaceZobrazit /
Stáhnout
pdf580 KB
Technologický návod k pokládceZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce Ultra SolidStáhnoutdoc223 KB
Parametrová specifikace všech potrubí Plastika PipesStáhnoutdoc268 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf152 KB
Prohlášení Ultra Solid Blue PipeZobrazit /
Stáhnout
pdf66 KB