Dříve

Ultra Solid PP PLUS – potrubí svařované elektro-svařovacím kroužkem

Alternativa k běžným spojům na pryžové těsnění pro nejnáročnější aplikace. Následně provedený spoj je nerozebíratelný a trvale těsný.

Vhodné pro:

  • ochranná pásma vodních zdrojů
  • chemické kanalizace
  • při mimořádných nárocích na těsnost (pod úrovní spodní vody)
  • při požadavku na nerozebíratelný spoj (chráničky)