Dříve

Video z odvodnění dálnice D 35 s použitím plastových trub, šachet a i uličních vpustí