Dříve

ULTRA SOLID BLUE PIPE – příběh

Díky kombinaci zkušeností získaných na trhu od roku 1993, při zastupování různých výrobců, jsme byli schopni společně s výrobními možnostmi a zkušenostmi zaměstnanců Plastiky navrhnout a vyrobit optimální potrubí, které podle nás nemá jedinou slabinu.
Chtěli jsme z každého systému, který jsme kdy prodávali, vybrat to nejlepší, spojit dohromady a vytvořit „super trubku“. Zároveň jsme chtěli dosáhnout toho, aby potrubí následovalo současné trendy, kdy zákazníci požadují co nejsilnější základní stěnu, ale s cenou být stále na dostupné úrovni.
Před návrhem jsme si dali za cíl, aby naše nové potrubí měl tyto parametry:
– Potrubí bude mít dostatečně vysokou kruhovou tuhost, aby bylo použitelné do většiny podmínek. Nechceme zbytečně komplikovat logistiku, stačí jedna varianta – ta optimální SN 12! Z minulých zkušeností víme, že právě tato kruhová tuhost s rezervou pokrývá 90% případů. Tím, že se budeme soustředit na jednu kruhovou tuhost zajistíme, že potrubí budeme mít vždy skladem.
– Potrubí bude kompatibilní s již zavedenými standardy pro snadné opravy a napojení na ostatní výrobce.
– Potrubí bude z materiálu s co nejmenší teplotní roztažností, aby se zamezilo průhybům, kterými plastové trubky trpí.
– Spoj potrubí bude těsnit i při vyosení a deformaci a bude mít co nejlepší těsnící schopnosti při napojení do betonových šachet.
– Materiál bude natolik houževnatý, že umožní potrubí instalovat až do -10° C a nebude mít tendenci praskat při hrubé manipulaci.
– Nelíbí se nám kostrbatá hrdla s dlouhým náběhem a nepravidelnou drážkou na těsnění. Tento prvek je nejdůležitější na celé trubce a odlišuje nejvíce úroveň jednotlivých výrobců. Použití PVC v tomto směru dosti pomůže, protože hrdlo po roztažení už nemá tendenci se vracet zpátky jako u PP nebo PE.
– Materiál potrubí by měl být lepitelný nebo svařitelný, pokud by se v budoucnu dělala v potrubí z nějakého důvodu bezvýkopová oprava. Krátká vložka na PP trubkách moc nedrží.
– Tvarovky budou mít stejnou sílu stěny jako potrubí a nebudou tak v těchto místech vznikat překážky nebo prohlubně. Nechceme mít silné trubky a slabé tvarovky anebo naopak.
– Potrubí se musí snadno montovat – víme, že krácení hladkých trub je pracné a tak pro odbornou montáž musíme dodat perfektní vybavení, aby se co nejvíce eliminoval faktor lidské chyby. VÝSLEDKEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE ULTRA SOLID BLUE PIPE