Dříve

ULTRA SOLID BLUE PIPE – šachtové vložky

systém obsahuje i originální šachtovou vložku z PVC-U od FUNKE , která je rovnou již osazena originálním těsněním s jištěním proti posuvu, jako je v trubkách a tvarovkách. Tento spoj je odzkoušený na 2,5 bar a zabezpečí, že všechny spoje, včetně toho nejnáchylnějšího – se šachtou, budou mít shodné parametry. Tento prvek nám přijde naprosto zásadní, protože když jsme řešili v minulosti nějakou reklamaci netěsnosti, tak to bylo vždy ve spoji mezi trubkou a betonovou šachtou. Bez kontroly nad tímto detailem můžeme degradovat celý systém, protože se oprávněně říká, že systém je pouze tak silný jako jeho nejslabší místo.