Dříve

ULTRA HELIX (dříve Uporol)

Masivní potrubí vyráběné z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) spirálovitě ovíjené PP profilem, v profilech DN 600 – 2000 mm. (Dříve nazývané UPOROL).

Možnost volby třídy kruhové tuhosti a síly základní stěny dle podmínek projektu. Potrubí se vyrábí se spojem na gumové těsnění nebo s integrovaným elektrosvařícm spojem.

Charakteristika

Velice robustní velkoprůměrové potrubí z PE-HD a nově i z PP, spirálovitě ovíjené PP profilem. Výrobní technologie umožňuje výběr z několika pevnostních tříd podle podmínek projektu. Výborná osová tuhost a možnost volby síly základní stěny jsou hlavní výhody dané spirálovitým vinutím. Potrubí se vyrábí se spojem na gumové těsnění nebo s integrovaným elektrosvařícm spojem.

Materiál

PE-HD – vysokohustotní polyethylen – Jeho hlavní využití je zejména pro tlakové aplikace a drenážní potrubí, používá se ale také pro výrobu kanalizačních potrubí. Zde se využívá jeho dobrá zpracovatelnost. Největší rozšíření PE-HD potrubí je bezesporu v plynárenství, kde se využívá dokonalé svařitelnosti spojů a odolnosti vůči korozi.

Na přání je možné potrubí vyrobit i celé z PP.

Hlavní výhody

 • Doporučováno zejména pro dešťové a smíšené kanalizace velkých průměrů s vysokými nároky na kvalitu a těsnost.
 • Flexibilita výroby umožňuje vyrobit různé konstrukce stěny s vysokou kruhovou tuhostí a extrémně silnou sílou stěny.
 • Speciální konstrukce stěny se spirálovitým vinutím z PP mé extrémně dobrou osovou tuhost a odolnost proti proražení. Možnost volby spojení pomocí pryžového těsnění nebo pomocí integrovaného elektro-svařovacího spoje v hrdle potrubí, čímž se dosáhne 100% těsnosti s prodlouženou životností spoje.
 • Konstrukci stěny je možné definovat přesně podle statického výpočtu zpracovaného výrobcem podle konkrétních podmínek stavby (velké hloubky, vysoká hladina spodní vody atd.).
 • Oblouky a další atypické prvky je možné vyrobit z plnostěnného materiálu a tím výrazně prodloužit životnost silně exponovaných míst na abrazi při velkých spádech kanalizace.
 • Možnost kombinovat potrubí se svařovanými šachtami ze stejného materiálu.
 • Díky volitelné síle základní stěny a elektrosvařovacímu spoji je možné vyrobiti potrubí zatížitelné tlakem až do 4 bar (vhodné pro vodní elektrárny)

Použití

Pro dešťové, smíšené a splaškové kanalizace DN 600- 2000 (2500) mm. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93 – 97% PS podle použité pevnostní třídy.

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci s profilovanou stěnou systém Ultra Helix

Výrobce: Frank Krah GmbH, Německo nebo Kaczmarek Polsko

Druh materiálu: polyethylen PE-HD, (případně PP)

Konstrukce stěny: plnostěnná konstrukce ovinutá PP profilem

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace. Díky volitelné síle základní stěny a elektrosvařovacímu spoji je možné vyrobiti potrubí zatížitelné tlakem až do 4 bar (vhodné pro vodní elektrárny)

Doporučené použití: splašková nebo smíšená kanalizace, přívodní potrubí k vodním elektrárnám

Značení systému trub: značení potiskem na žebru Ultra Helix PE-HD/PP, kruhová tuhost, DN

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích

 • De/Di /DN:
  • 680/600/600
  • 771/700/700
  • 885/800/800
  • 1010/900/900
  • 1106/1000/1000
  • 1320/1200/1200
  • 1410/1300/1300
  • 1790/1600/1600
  • 2210/200/2000

Trubky o délce 1,2,3, 4,5 a 6 m. Venkovní průměr se liší podle kruhové tuhosti, výše uvedený je k SN 8.

Minimální tloušťka stěny: min. síla stěny mezi PP profily:

 • DN 600 – 800   – 5 mm
 • DN 900 – 2000 – 8 mm

Sílu základní stěny je možné zesílit podle požadavků projektu.

Způsob výroby: pomocí navíjení PE-HD materiálu na předehřátou formu společně se ztužujícím PP profilem zajišťujícím potřebnou kruhovou tuhost. Jednotlivé typy se od sebe liší výškou PP profilu a vzdáleností jednotlivých ovinů.

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy DIN 16 961, ČSN EN 13476

Barevné provedení, rozlišení: Vnitřní vrstva má barvu standardně černou a venkovní rovněž černou. Na vyžádání je možné vyrobit potrubí i s jinou barvou vnitřní vrstvy.

Sortiment tvarovek: oblouky 90,45,30,15 , odbočky , redukce. Větší odbočky doporučujeme napojovat v šachtách a menší odbočky se zde většinou řeší pomocí sedla Redy Easy clip DN 150-200 mm

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel s integrovaným vícebřitým těsněním nebo pomocí těsnění nasazeného do drážky na dříku potrubí. Potrubí se vyrábí i s elektrosvařícm spojem.

Potrubí se díky spirálovitému vinutí nedá zkracovat, před objednáním je nutné vytvořit kladečský plán s různě dlouhých potrubí v délkách po 1 m (vytvoří Elmo Trade).

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2 st.

Doporučená dlouhodobá deformace potrubí je 6 % (dle TNV 75 02 11).

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má různou krátkodobou kruhovou tuhost podle jednotlivých typů SN 4 -16 kN/m2 podle dle ISO 9969.

Díky způsobu výroby je možné dodat potrubí i s  přesnou kruhovou tuhostí podle požadavků projektu, která se zhjistí statickým výpočtem.

Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20? C při použití těsnění ze syntetické pryže
 • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • vůči obrusu ? abraze je u PE-HD velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 70-100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět pomocí sedla Insitu DN 150-200 mm od firmy Redi Easy Clip.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací se liší podle použité pevnostní třídy. Obecně je nutné u takto velkých potrubí dbát zvýšené pečlivosti při hutnění obsypu a požitém obsypovém materiálu. Pro obsyp se doporučuje kvalitní nesoudržný materiál do zrnitosti 20 mm, (lomová výsevka max 0-8 mm). U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tkzv. klínů pod potrubím nebo pomocí šablony.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci  – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu. Max. hloub cca 6 m.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PE-HD se objevuje až při teplotách kolem ? 15 ?C a nižších. Vzhledem k poměrně vysoké tepelné roztažnosti PE-HD je naopak dbát zvýšené opatrnosti při pokládce tohoto typu potrubí při vysokých teplotách kolem 30 ?C. Teplotní roztažnost potrubí se posuzuje u teplot nad 20°C, většímu teplotnímu zatížení než 80°C by potrubí nemělo být vystaveno.

Teplotní roztažnost granulátu Borealis 2421 PE 80, z kterého je potrubí vyrobeno je výrobce 2x 10-4 °C-1. Což je hodnota v metrech, o kterou se potrubí prodlouží při nárůstu teploty o 1°C.

Pro názornost je to při teplotní zátěži 50°C – (50-20) x 2 x 10-4 m = 6 mm na 1 m.

Na celou délku potrubí 6 m dojde k protažení o cca 40 mm.

Teplotu je vždy nutno brát z povrchu potrubí, která může být při slunečních dnech výrazně vyšší než teplota vzduchu. Z těchto důvodů je třeba potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření!!!

Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte plachtou! Pokládku potrubí provádějte za co nejnižších teplot blížících se 20°C!Tlakovou zkoušku pro zjištění vodotěsnosti spojů provádějte těsně před zasypáním při teplotách max. 20°C, kdy je potrubí v původní neroztažené délce.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook ? White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Průtočné množství při různém plnění je možné spočítat podle v online kalkulaci na www.elmotrade.cz

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou – ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Prospekt Ultra Helix 2019Zobrazit /
Stáhnout
pdf5 MB
Potrubí pro odvodnění dopravních stavebZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Technologie pokládky kanalizačních potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Speciální šachty na míru k potrubí UporolZobrazit /
Stáhnout
pdf238 KB
Parametrová specifikace všech potrubí Plastika PipesStáhnoutdoc204 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce potrubí Ultra HelixStáhnoutdoc230 KB
Tabulka chemické odolnosti plastůStáhnoutxls101 KB
Specifikace potrubíStáhnoutdoc268 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Českých drahZobrazit /
Stáhnout
pdf1 MB
Prohlášení o shodě Ultra HelixZobrazit /
Stáhnout
pdf69 KB
Certifikát Ultra helixZobrazit /
Stáhnout
pdf666 KB

Reference

NázevStáhnoutFormátVelikost
Referenční list dálnice R 1 SlovenskoZobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB
Propustky pro I/44Zobrazit /
Stáhnout
pdf725 KB