Dříve

Ultra Solid BP

Ultra Solid BP

 DN 160/150
 DN 200/189
 DN 250/234
 DN 315/295
 DN 400/375
 DN 500/467
 DN 630/586
 DN 710/665
 DN 800/750

Výsledky

v (m/s)

Q (l/s)

Absolutní drsnost k (mm)

Doporučená hodnota po delším provozu k=0,01 mm

Sklon i [‰]

Charakteristiky pro částečně plněná potrubí

Plnění ze 75%  

Plnění z 50%  

Plnění z 25%