Dříve

ULTRA SOLID PVC

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401.Vyrábí se v kruhových tuhostech SN 8,10,12 a 16 kN/m2 v dimenzích De 160- 800 mm. Potrubí Ultra Solid PVC je určeno pro splaškové a dešťové kanalizace, pro investory preferující klasickou konstrukci s co největší sílou stěny. Použitím PVC-U je potrubí i přes jeho vysokou hmotnost stále cenově dostupné.

Charakteristika

Hladkostěnné potrubí s kompaktní stěnou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U) , odpovídající požadavkům ČSN EN 1401-1 .

Ultra Solid PVC se vyrábí ve dvou  kruhových tuhostech SN12 nebo SN16 kN/m2.

Jedná se o ucelený systém kompletně z PVC–U včetně unikátních oboustranně hrdlovaných tvarovek. Všechny tvarovky jsou až do OD/ID 315 vyráběny přímým vstřikováním do formy. Hrdla trubek i tvarovek  jsou opatřena těsněním s integrovaným podpůrným kroužkem z polypropylenu (PP) odolným proti ropným látkám. Systém obsahuje i originální šachtové vložky se stejným typem těsnění a s těsností spoje min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.  Všechny spoje na kanalizaci, včetně napojení potrubí do šachty, jsou tak na shodné úrovni čímž dojde tak k úplnému vyloučení slabých míst.

Ultra Solid PVC je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny.

Potrubí je  hnědé barvy.

Materiál

PVC-U s příměsemi korespondujícím požadavkům normy ČSN EN 1401. Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve všech vrstvách.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost až SN 16
  • rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu
  • mimořádně silná základní stěna
  • těsnící kroužek s jištěním proti posuvu u trubek všech tvarovek
  • nízká teplotní roztažnost a tím i minimální náchylnost k průhybům
  • vstřikované tvarovky a ve dvou variantách z PP nebo PVC-U ze sortimentu Funke
  • možnost použití originální šachtové vložky se stejným těsněním jako na trubkách a tvarovkách s odolností do 2,5 bar

Použití

Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Technicko provozní parametry

Technicko provozní parametry potrubí Ultra Solid PVC

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí z PVC-U pro gravitační kanalizaci s plnostěnnou konstrukcí stěny  ULTRA SOLID, PVC-U,

Výrobce: Plastika Pipes, Nitra Slovensko
Druh materiálu: polyvinylchlorid (PVC-U) s množstvím příměsí dle ČSN EN 1401

Konstrukce stěny: – hladká, plnostěnná

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: dešťová kanalizace. Splňuje však všechny požadavky i na splaškovou a jednotnou kanalizaci.

Značení systému trub: značení po 1 m Plastika Pipes Ultra Solid PVC, De, SN , ČSN EN 1401

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích De 160 – 800

Tloušťka stěny:

SN 8 (10kN/m2) 160 5,0
200 6,1
250 7,6
315 9,5
400 12,0
SN12 160 5,5
200 6,6
250 8,2
315 10,0
400 12,6
500 16,5
630 22,0
710 22,5
 800  25,0

 

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí).

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy  ČSN EN 1401

Barevné provedení, rozlišení:  hnědá
Sortiment tvarovek: tvarovky z PP nebo alternativně i zesílené PVC- U tvarovky Funke – vstřikovaná kolena 90,45,30,15, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Potrubí je kompatibilní venkovním rozměrem s tvarovkami pro hladké KG potrubí. Pro zajištění shodné síly stěny potrubí a tvarovek je však nutné používat minimálně verzi SDR 34 a nebo nižší. Novinkou jsou šachtové vložky s přesně stejným těsněním jako mají trubky a tvarovky a odolností až 2,5 bar.

1) tvarovky z PP jsou standardní jako u jiných hladkých trub. Například odbočka má z jedné strany hrdlo a z druhé dřík. Těsnění je standardní bez pojistného kroužku
2) tvarovky z PVC-U Funke – odbočky  a zejména ty nejpoužívanější De 315/160 a De 250/160 jsou vstřikované a v provedení se dvěma hrdly + u hrdlo na přípojném potrubí, minimalizující prořez na potrubí a s integrovaným těsnění s pojistným kroužkem a odolností až do 2,5 bar

 

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º.

Kruhová tuhost potrubí: potrubí se vyrábí v několika provedeních SN 8,10,12 a 16 kN/m2 dle ISO 9969 (SN 8)

Odolnost trub a spojů:

  • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže
  • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
  • vůči obrusu – abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 µm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 10 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky nebo pomocí navrtávací odbočky Funke CONNEX.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je až 20 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 96% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook – White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou VUPS Praha. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou VUPS. Na základě smlouvy o kontrolní činnosti probíhají kontroly jednou ročně. Certifikát, ujištění

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf3 MB
Prospekt Ultra Solid PVCZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Technicko ekonomická studie kanalizace a voda 2017Zobrazit /
Stáhnout
pdf980 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Technologický návod k pokládce Ultra Solid SN 8 a SN 12Stáhnoutdoc223 KB
Specifikace potrubíStáhnoutdoc268 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra Solid PVCZobrazit /
Stáhnout
pdf263 KB
Prohlášení Ultra Solid PVCZobrazit /
Stáhnout
pdf66 KB