Dříve

ULTRA COR

Korugované potrubí  se zesílenou základní stěnou vyráběné z polypropylenu (PP)  dle ČSN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm, pevnostní třída SN 12 a SN 16 kN/m2. Vyvinuté zejména pro odvodnění dopravních staveb s požadavkem na minimální sílu základní stěny e5 – 3 mm. Splňuje všechny požadavky a normy i pro splaškové kanalizace.

Charakteristika.

Korugované potrubí z PP se zesílenou základní stěnou dle ČSN EN 13476 o DN 250 – 1000 mm v kruhové tuhosti SN 12 SN 16.  Ultra Cor je svými parametry zejména určen pro odvodnění dopravních staveb, kde je vyžadována vysoká kruhová tuhost. Tento typ potrubí zároveň splňuje  požadavek na min. sílu stěny 3 mm (e5).

Potrubí je v SN 12 modré barvy a v SN 16 hnědé barvy. Potrubí je spojováno pomocí hrdel.

Materiál

PP – polypropylen

Hlavní výhody

 • Výborná kruhová tuhost SN 12 nebo SN 16
 • Dostupné až do dimenze DN 1000
 • Silná základní stěna v porovnání s běžným korugovaným potrubím
 • Masivní těsnící kroužek zaručující výbornou těsnost spoje při deformaci a vyosení
 • Možnost použití speciálního těsnění se zvětšenou těsnící plochou pro napojení do šachet bez šachtové vložky

Použití

Možno použít pro splaškovou,  smíšenou a dešťovou kanalizaci . Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS.

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku: kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci s korugovanou stěnou systém ULTRA COR, PP, SN 12 a SN 16

Výrobce: Plastika Nitra, Slovensko.

Druh materiálu: polypropylén (PP)

Konstrukce stěny:  korugovaná, (dutá žebra)

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: dešťová, splašková a smíšená kanalizace

Značení systému trub: značení po 1 m Plastika Pipes Ultra Cor, DN/Di, SN , ČSN EN 13476

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích  DN 250- 1000

Rozměry a min. síla stěny mezi žebry :

De/Di/DN

 • 283/247/250 – 3,0 mm
 • 340/298/300 – 3,0 mm
 • 451/394/400 – 3,0 mm
 • 562/493/500 – 3,3 mm
 • 675/592/600 – 3,8 mm
 • 904/792/800 – 5,5 mm
 • 1133/998/1000 – 5,7 mm

 

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí). Ze dvou vytlačených vrstev je nekonečným pásem horní vrstva prolamována a přivařena ke spodní vrstvě.

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy DIN 16 961 a ČSN EN 13 476

Barevné provedení, rozlišení: Vnitřní hladká vrstva má barvu šedou a venkovní modrou pro SN 12 a hnědou pro SN 16

Sortiment tvarovek: oblouky 90,45,30,15 st, odbočky, objímky, redukce a přechody. Tvarovky jsou do DN 300 vstřikované, v dimenzích DN 400 – 600 jsou svařované. Vstřikované tvarovky mají kruhovou tuhost SN 16 a jsou jednotné pro obě kruhové tuhosti potrubí. Svařované tvarovky jsou vyráběny z potrubí příslušné kruhové tuhosti.

Spojovací systém, vlastnosti: Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které se osadí mezi první a druhé žebro.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2?. Doporučená dlouhodobá deformace potrubí je 6 % (dle TNV 75 02 11).

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost min SN 12 kN/m2 anebo SN 16 kN/m22 dle ISO 9969

Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20? C při použití těsnění ze syntetické pryže
 • vůči chemickým látkám – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • vůči obrusu ? abraze je u PP velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní tvarovky a přesuvné objímky nebo pomocí navrtávacího sedla Connex , Ready nebo Flexseal.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. Max. velikost zrna v obsypovém materiálu je 32 mm, u drceného kameniva je limit do 10 mm.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci : – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu.

Poměr mezi stupněm zhutnění a hloubkou uložení je uveden v rovněž v grafu v prospektu. Např. při standardním zhutnění na 93% PS je možno uložit potrubí do hloubky 6,05 m a při zhutnění zeminy na hodnotu 95% PS a více je možno potrubí uložit až do 8 a více metrů.

Minimální krytí při dodržení maximální pečlivosti pokládky pro SN 16 je 0,6 m.

Rovněž velmi závisí na druhu (zrnitosti) použitého obsypového materiálu.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PP se objevuje až při teplotách kolem – 10?C a nižších.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook ? White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou ? ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně. Certifikát, ujištění.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Prospekt Ultra Cor SN 12 a SN 16Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB
Potrubí pro odvodnění dopravních stavebZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Technologie pokládky plastových potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Parametrová specifikace všech potrubí Plastika PipesStáhnoutdoc268 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Tabulka chemické odolnosti plastůStáhnoutxls101 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Ultra CorZobrazit /
Stáhnout
pdf150 KB
Prohlášení o shoděZobrazit /
Stáhnout
pdf74 KB

Reference

NázevStáhnoutFormátVelikost
Testování na dálnici D8Zobrazit /
Stáhnout
pdf2 MB