Dříve

Skalní frézování

Technologie skalního frézování se využívá jako výkopová technologie pro otevřenou pokládku v místech tvrdého a technikou těžce rozrušitelného podloží.

nabízíme vám  zprostředkování pokládky potrubí  formou skalního frézování. Technologie skalního frézování se využívá jako výkopová technologie pro otevřenou pokládku v místech tvrdého a technikou těžce rozrušitelného podloží.

Vhodné půdy pro metodu frézování jsou půdy třídy II a III. dle ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Tato technologie je nesrovnatelně efektivnější a cenově méně náročná nežli volba otevřené pokládky za pomocí bouracích kladiv. Nespornou výhodou je bezkonkurenčně rychlá tvorba výkopu. Skalní fréza vyfrézuje za den 100 – 200 m do hloubky 3m a šířky 1,20 m, přičemž náklady se pohybují okolo 50% oproti klasickému výkopu. Vyfrézovaná zemina je díky jemnozrnnosti vhodná i na zpětný zásyp (dle charakteru podloží od písku po štěrk).

Výhoz materiálu je možný na nákladní automobil nebo vpravo či vlevo vedle výkopu.

Rozsah zakázek bývá od stovek metrů až po kilometrové úseky.

Nelze vyfrézovat pouze úseky, které jsou hustě inženýrsky zasíťovány. Minimální místo průchodu frézy je 3,50m (2,50 šířka stopy pojezdových pásů + výhozový transportér).