Dříve

GEROFIT

tlaková trubka z PE 100-RC (resistance to crack) s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP).

GEROfit ® R odpovídá typu 3 klasifikace PAS 1075 a je předurčen pro všechny bezvýkopové metody black-box. GEROfit ® R potrubí je certifikováno dle PAS 1075 s certifikátem DIN Certco.

 

Název systému, výrobku :  vodovodní tlakové potrubí z PE 100 z materiálu RC – (resistant to crack – odolnoný vůči prasknutí) s ochrannou vrstvou z PP

– systém  GEROFIT

Potrubí Gerofit  je vyrobeno z nového materiálu PE 100 RC, což je materiál mimořádně odolný vůči bodové zátěži a následnému šíření trhliny stěnou trubky. Potrubí je navíc opatřeno ochranným pláštěm z PP a odpovídá zatřídění dle PAS 1075 typu III. Ochranný plášť je vyroben ze speciálního PP, který umožňuje potrubí svařovat bez nutnosti odstraňovat ochranný plášť při svařování metodou natupo.

https://www.youtube.com/watch?v=lH71LAmuqW8

Tento typ potrubí je v současné době na technologickém vrcholu tlakových trub a je možné ho použít jak pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového obsypu a zejména pro všechny typy bezvýkopových technologií (relining, burstlining, HDD..).

Gerofit existuje i ve variantě s hliníkovou membránou Gerofit REX  https://www.gerodur.de/de/gerofit-rex/ pro kontaminované prostředí anebo s integrovaným vodičem Gerofit Nexus https://www.gerodur.de/de/gerofit-nexus/

Výrobce:   Gerodur gmbh https://www.gerodur.de/de/verlegeart/

Místo výroby:    Německo

Druh materiálu:      Jádro potrubí z vysokohustotního polyethylenu PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (PAS 1075 typ III)

Trubní systém: tlakové potrubí vyráběno v tlakových třídách PN 6 (SDR 26), PN 10 (SDR 17), PN 16 (SDR 11).

Značení systému trub: potrubí je značení po 1 m a obsahuje tyto údaje: název potrubí, datum výroby, třída polyethylenu (PE 100 RC),   tlaková řada PN, rozměr x síla stěny, SDR, metráž

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto venkovních dimenzích OD: 25, 32, 40, 50, 63,  90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 560, 630 mm

V tyčích o délce 12 m a 6 m a v kotoučích o délce 100 m

Způsob výroby: pomocí vytlačování ze dvou nezávislých extrudérů. Jeden vytlačuje jádro trubky z PE a druhý extrudér vytlačuje ochrannou vrstvu z PP.

 Výrobní norma: výroba probíhá dle normy EN 12201 s certifikací dle PAS 1075. Potrubí je vyráběno pod trvalou kontrolou a každá šarže je posílána do nezávislé zkušebny jestli splňuje požadavky PAS 1075.

 Barevné provedení, rozlišení:  Jádro potrubí se vyrábí v černé barvě, ochranná vrstva je v barvě modré pro pitnou vodu  a červenohnědé pro tlakovou kanalizaci.

Sortiment tvarovek:  Pro spojování se používají standardní vstřikované tvarovky pro svařování na tupo a elektrotvarovky, které jsou vyráběny ve velké šíři sortimentu. Jedná se především o oblouky, příruby, spojovací nátrubky, redukce, zátky ….

Spojovací systém, vlastnosti:  Spojování se provádí svařováním natupo nebo pomocí elektrotvarovky.

Při spojování pomocí elektrotvarovky je nutné se z konců potrubí odstranit ochranný plášť a mechanicky  oškrabat  zoxidovanou vrstvu, jako u běžného potrubí z PE 100.

https://www.youtube.com/watch?v=uNduCMVug7g&t=39s

Při svařování potrubí metodou natupo není nutné odstraňovat ochranný plášť, je však nutné použít svářečku s většími čelistmi. Čelisti svářečky s větším rozměrem je možné zapůjčit při dodání trub.

https://www.youtube.com/watch?v=lH71LAmuqW8

Potrubí je možno spojovat i s běžným potrubím z PE100 a PE 100 RC. Parametry pro svařování jsou shodné jako u běžného materiálu PE 100 RC.

Hořlavost materiálu: potrubí jsou určena pro uložení do země, kde se tento parametr nevyžaduje. Pro jiná použití v kolektorech nebo pod mostní konstrukcí je nutno potrubí dostatečně tepelně izolovat proti teplotám nad 60º C. Materiál se při teplotě kolem 200º C taví. Teplota pro vznícení je cca 350 st C.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Míra zhutnění u tlakových potrubí nemá tak zásadní vliv na následnou deformaci potrubí vzhledem k tuhosti potrubí díky vnitřnímu přetlaku. Předností před ostatními potrubími  z PE je možnost použití hrubšího obsypu. Ve většině případů je tak možné použít pro obsyp vykopaný materiál. Doporučená frakce je do 63 mm.

 Teplotní omezení pro montáž: 

– min teplota pro svařování na tupo je 0 º C

– min teplota pro svařování elektrotvarovkami je – 10 º C

Hydraulické vlastnosti : drsnost potrubí podle Colebrook – White    Ks = 0,003 mm

Ztráty třením se určují podle diagramu v našem prospektu počítaného podle Colebrooka, kde potrubí nad 200 mm s  k = 0,01 mm a potrubí menší s k = 0,005 mm. Při teplotě 10 º C

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Součástí úspěšného získání  certifikace je zároveň splnění limitů případných negativních výluhů při kontaktu potrubí s pitnou vodou.

Výrobní závod Geroduru má zavedenou kontrolu řízení kvality podle ISO 9001.

Potrubí RC Protect má certifikát dle PAS 1075 což znamená že každá výrobní várka je permanentně testována podle požadavků PAS 1075. Tyto zkoušky provádí nezávislá laboratoř na výrobě přímo v závodě.

Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou – ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prospekt potrubí GerofitZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
Pokládka potrubí za níízkých teplotZobrazit /
Stáhnout
pdf72 KB
Technický manuál pro PE potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB
prospekt Průvodce sortimentem 2018Zobrazit /
Stáhnout
pdf973 KB
Požadavky na PE 100 RC potrubí - PAS 1075Zobrazit /
Stáhnout
pdf179 KB

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Doporučené použití pro jednotlivé typy PE potrubíStáhnoutdocx14 KB
Parametrová specifikace potrubí Plastika PipesStáhnoutdoc195 KB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Certifikát Gerodur všeZobrazit /
Stáhnout
pdf447 KB
Prohlášení o shodě Gerodur všeZobrazit /
Stáhnout
pdf85 KB
Výluhové testy GerofitZobrazit /
Stáhnout
pdf4 MB
certifikát DIN CERTCOZobrazit /
Stáhnout
pdf41 KB