Dříve

Flexirohr – sliplining

Cenově velmi výhodná a odolná alternativa pro renovaci gravitačních kanalizačních řadů v dimenzích DN 100 – 300 mm. Velmi vhodné pro menší opravy a havárie domovních přípojek a průmyslových rozvodů.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RN8kIwYNY9w&t=1s

 

 • Cenově velmi výhodná a odolná alternativa pro renovaci gravitačních kanalizačních řadů v dimenzích DN 100 – 300 mm.
 • Velmi vhodné pro menší opravy a havárie domovních přípojek a průmyslových rozvodů.

videa z instalace jsou k nalezení zdehttps://renos.fi/flexiputken-asennusohjeet/

Přínos

 • Vložka instalovaná přes vstupní šachty bez nutnosti kopání.
 • Silná, ale stále dostatečně flexibilní konstrukce.
 • Výborné hydraulické vlastnosti.
 • Sortiment dimenzí zahrnuje nejpoužívanější rozměry potrubí.
 • Velmi rychlá instalace.
 • Kontinuální potrubí svařené dohromady pokryje potřebné vzdálenosti mezi šachtami.
 • Provoz kanalizace nemusí být přerušen v průběhu instalace.
 • V případě předimenzovaných řadů se nemusí dodržet stávající dimenze.

Technicko provozní parametry

Název systému, výrobku: flexibilní potrubí pro rekonstrukce kanalizačních řadů ? systém FLEXIROHR

Výrobce: Renos

Princip technologie: Jedná se o flexibilní třívrstvé potrubí z PE, kde vnější vrstva je vyrobena z HD-PE, PE 100 střední vrstva je vyrobena z materiálu PE – MD a EPDM (etylén propylén  dien kaučuk), který je velice flexibilní a umožní zatahování lineru přes vstupní šachtu do stávajícího potrubí. Vnitřní vrstva je znovu z HD-PE pro potřebnou chemickou odolnost a hydraulické vlastnosti.

Hlavní přínos spočívá v:

 • Snadná a velmi rychlá instalace 100 m za 1,5 hodiny
 • Velmi výhodná cena celkové renovace,  nejlevnější technologie na trhu
 • Vhodné pro úseky s výraznými směrovými lomy až do ohybů až 90?
 • Vhodné zejména pro sanaci kratších úseků splaškových řadů s malou četností postraních napojení do DN 300.
 • Dokonalý systém renovace domovních přípojek plně bezvýkopovou technologií
 • Velmi dobrá chemická odolnost proti většině chemických sloučenin
 • Tovární kvalita potrubí s certifikací ISO 9001
 • Životnost min 50 let

Druh materiálu: vnější vrstva je vyrobena z HD-PE, PE 100 střední vrstva je vyrobena z materiálu PE – MD a EPDM (etylén ? propylén ? dien kaučuk), vnitřní vrstva je znovu z HD-PE

Trubní systém: beztlakový, určený pro gravitační kanalizace

Značení systému trub: Značení na 10 m potrubí ? Flexirohr PE 100 0D/ID

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v dimenzích OD /ID 90/80, 117/102, 140/123, 175/153, 200/175, 235/205, 270/240 mm, délka tyče je 10 m

Minimální tloušťka stěny: min. síla stěny je závislá na DN potrubí, nejtenčí je u DN 117 kde je vnitřní stěna o tl. 2,15 mm.

Barevné provedení, rozlišení: venkovní vrstva černá, vnitřní vrstva je stříbrná nebo červená barva

Sortiment tvarovek: u tohoto systému se tvarovky nepoužívají a potrubí je bez spoje po celé délce úseku mezi šachtami.

Spojovací systém, vlastnosti: Potrubí se spojuje pomocí sváření. Potrubí se svařuje svařovacím kroužkem, který po roztavení vyplní prostor mezi žebry. Při svařování se uvnitř potrubí nafoukne tlaková ucpávka, která zajistí hladkou vnitřní plochu po provedení svaru.

Kruhová tuhost systému, tuhostní třídy: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost SN 8 kN/m2. Měřenou dle ISO 9969 po dobu 3 min. Pevnostní třída T 8.

Odolnost trub a spojů:

 • vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá ropných látek ? viz příloha chemická odolnost
 • vůči obrusu ? specifická abraze u HD-PE je 0,124 ?m za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace.
 • vůči tlaku při čištění kanalizace tlakovou vodou ? maximální tlak v čistící trysce by neměl překročit 40 barů, aby nedošlo k poškození vnitřní stěny potrubí. Čištění pomocí spirály u domovních přípojek je nepřípustné.

Způsob vysazování odboček: – po zatažení potrubí do stávající kanalizace se ve většině případech provede výkop v místě provedení odbočky a osadí se zde běžná KG tvarovka. Odbočky u dimenze De 270 je možné navařit přímo na stavbě hrdlo KG DN 150.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci třídy A: – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí hladině spodní vody a stavu stávajícího potrubí. Hladina spodní vody by měla být maximálně 3 m nad vrcholem potrubí. Potrubí má kruhovou pevnost SN 8 a platí pro něj obdobné limity jako pro běžná potrubí. Při nebezpečí zhroucení stávajícího potrubí, nebo při příliš vysoké hladině spodní vody se prostor mezikruží vyplní injektážní směsí nebo lehčeným betonem.

Teplotní omezení pro montáž: Teplota pro montáž není nijak omezena co se týče možnosti porušení trub. Doporučená teplota je nad 0?C pro snadnou instalaci. Prostor vstupní šachty je možné temperovat aby bylo zatahování snazší.

Teplotní odolnost ? maximální teplota splašků: Maximální teplota odváděných vod je do 60?C.

Hydraulické vlastnosti: drsnost potrubí podle Colebrook ? White, k = 0,01
Průtočné množství bude dodáno na vyžádání. Neliší se však od běžných potrubí z PE.

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Certifikát byl vydán dne 12. 1. 2001 pod číslem č. 01 010 V/AO. Výrobní závod Uponoru v Německu má zavedenou kontrolu řízení kvality podle ISO 9001.
Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou ? ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně.

Referenční stavby: Systém je na světovém trhu od roku 1989 od té doby se nainstalovalo v Evropě přes 1000 km tohoto potrubí.

Přílohy

NázevStáhnoutFormátVelikost
Grafická animace instalaceStáhnoutwmv448 KB